Waals begrotingstekort dubbel zo groot

Het tekort op de begroting van het Waalse Gewest zou oplopen tot 900 miljoen euro. Dat is twee keer zo hoog als eerder was geschat en veel meer dan wat de EU toelaat.

Waals minister van Begroting André Antoine (CDH) had eerder berekend dat het tekort van zijn gewest zou oplopen tot 400 miljoen euro. Volgens het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) zal dat tekort evenwel oplopen tot bijna 900 miljoen euro.

Minister Antoine is het niet eens met die cijfers. Volgens hem is een groot deel van dat geld geïnvesteerd in verschillende maatschappijen en zal dat op termijn nog opbrengen. Hij wil nu overleg met het INR om dat standpunt toe te lichten.

Het INR lijkt evenwel niet onder de indruk en beschouwt die investeringen als uitgaven en dus als een extra tekort op de Waalse begroting.

Als die stelling gehandhaafd wordt, kan zware gevolgen hebben. Zo is het Waalse tekort veel hoger dan wat is toegelaten door de Europese Unie en als die de redenering van het INR overneemt, kunnen er sancties tegen Wallonië volgen.

Het Instituut voor Nationale Rekeningen werd in '94 opgericht. Het controleert de rekeningen van de overheden in ons land en werkt studies en economische vooruitzichten uit. Het instituut werkt daarbij samen met het Nationaal Instituut voor de Statistiek, de Nationale Bank en het Federaal Planbureau.