"Constellatie met 7 partijen is uitgehold"

N-VA-kopstuk Siegfried Bracke heeft tijdens een debat van het Liberaal Vlaams Studentenverbond in Gent de hand uitgestoken naar de liberalen. Volgens Bracke kan de N-VA samen met Open VLD - en CD&V - "op één niveau komen qua staatshervorming".

Nadat de N-VA eerder deze week de stekker uit de onderhandelingen had getrokken, is de koning weer aan een consultatieronde begonnen, maar voorlopig zijn de liberalen opnieuw niet  uitgenodigd. Tot spijt van Bracke, zo bleek gisteren op een debat tussen de traditionele politieke partijen.

"Het initiatief van de koning is voor zover we weten beperkt tot de zeven partijen. Ik vind dit een heel vreemde keuze", zei Bracke. "Ik kan u één ding zeggen: wij zijn bereid onze verantwoordelijkheid te nemen, maar zonder beperkingen. Als men aan ons vraagt, doe maar iets, maar als men eraan toevoegt dat het met die zeven partijen moet, ja dat gaat niet, want die constellatie is op dit moment uitgehold."

Open VLD-topman Alexander De Croo hoorde Bracke dat graag zeggen. Hij liet alvast weten dat hij eerst duidelijke afspraken wil over de werkmethode en het uiteindelijke doel. "Het gaat niet om de vraag wie meedoet, wel om de vraag wat we gaan doen. Opgevrijd worden is een leuk gevoel, maar een van de zeven partijen eruithalen en ons erbij steken, zal geen groot verschil opleveren. Wat wel een verschil maakt, is het beantwoorden van de vraag "waar gaan we naartoe?"."

De Croo toonde zich tegelijk geen al te gewillige bruid. "Gisteren op een debat heeft meneer Bracke gezegd dat hij in principe niet tegen een vermogensbelasting is, als hij dan een antwoord op de vraag wil of wij gaan meedoen, dan is het heel duidelijk. Als vermogensbelasting daarin zit, dan gaan wij niet meedoen aan onderhandelingen."

"We hadden misschien anderen moeten verwittigen"

Bracke sloeg op het debat trouwens ook een mea culpa. "We hadden misschien veel sneller over de financieringswet moeten spreken en we hadden sneller de stekker er uit moeten trekken. En op het moment dat we de stekker er uittrokken, hadden we minstens de beleefdheid moeten hebben om een aantal andere partijen te verwittigen dat we dat gingen doen."

Dat kon alvast volmondig worden beaamd door de andere partijen. "Wij, de Vlaamse partijen, staan erbij en kijken ernaar en weten niet wat er gebeurt", zei Wouter De Vriendt (Groen!). Rik Torfs (CD&V) ging nog een stapje verder en concludeerde dat Bart De Wever mogelijk "een minder goed politicus is, want wie de stekker uittrekt, is de zwakste en niet de sterkste".