"Job hebben beschermt niet tegen armoede"

Bijna 5 procent van de werkende bevolking leeft ondanks zijn job toch in armoede. Dat blijkt uit een onderzoek van het Steunpunt tot Bestrijding van armoede, Bestaansonzekerheid en Sociale uitsluiting. "Een job hebben beschermt minder dan vroeger tegen armoede omdat de arbeidsvoorwaarden steeds slechter worden", stelt het steunpunt.

"De laatste decennia zijn de arbeidsvoorwaarden verslechterd onder druk van meer flexibiliteit", zegt Henk Termote van het steunpunt. "Daardoor verslechtert de situatie in de eerste plaats voor zij die al weinig tewerkstellingskansen hebben. Vaak zitten ze in een vicieuze cirkel van laagbetaalde en ondergewaardeerde jobs, meestal ook nog in combinatie met kortstondige, kleine deeltijdse contracten afgewisseld met periodes van werkloosheid."

In 2006 bedroeg het aantal werkenden met een armoederisico nog 4,2%, in 2008 is dat al gestegen naar 4,8%. In absolute cijfers gaat het om 180.000 werkenden met een armoederisico in 2006, tegenover 220.000 mensen in 2008. Het steunpunt wijst op het feit dat het gaat om cijfers voor de economische crisis is uitgebroken en stelt dat het aantal werkenden met een armoederisico de laatste twee jaar nog zal gestegen zijn.

Het steunpunt pleit voor meer kwaliteitsvol werk en een aangepast activeringsbeleid voor arme mensen. Dat is volgens het steunpunt nodig om mensen duurzaam uit de armoede te helpen.

Naar het VBO en het parlement

Vandaag is het Werelddag voor Waardig Werk. Twee jaar geleden hebben de vakbonden en enkele ngo's in ons land de koppen bij elkaar gestoken en hebben ze campagne gevoerd rond "waardig werk". In totaal tekenden meer dan 150.000 mensen een petitie voor "waardig werk".

Een delegatie gaat vandaag naar het VBO, het Verbond van Belgische Ondernemingen, en naar het Parlement, met getuigenissen van werknemers die leven in armoede.