"Verdeeldheid bij Open VLD A'pen is nu weg"

Hoe groot is de schade die Open VLD overhoudt aan de Antwerpse liberale heisa rond Oosterweel? Volgens Alexander De Croo valt het allemaal wel mee. Het belangrijkste is dat de Antwerpse afdeling weer in volledige harmonie voort kan én dat Antwerpen intussen een pak geld bespaard is.

De Oosterweelverbinding stortte de Antwerpse afdeling van Open VLD onlangs in een diepe crisis. De fractie besliste uit de gemeenteraad en het schepencollege te stappen uit onvrede met de hoge kostprijs die het Oosterweelproject meebracht voor de stad. Schepen Ludo Van Campenhout kon zich niet vinden in die beslissing en bleef op zijn stoel zitten, intussen als onafhankelijke. Niet veel later beslisten ook zijn voormalige partijleden om alsnog in de gemeenteraad te blijven.

Open VLD-voorzitter Alexander De Croo geeft toe dat het geen gemakkelijke periode is geweest. Maar uiteindelijk is de stad wel gebaat bij het verzet van de Antwerpse liberalen, klinkt het. "Wij wilden niet dat de stad in de schulden zou worden gestort omwille van een Vlaamse beslissing. We zijn erin geslaagd om de kostprijs voor de stad meer dan te halveren."

Dat de Antwerpse afdeling nu een schepen en lid armer is, betreurt De Croo, die naar eigen zeggen "alle inspanningen gedaan heeft om Van Campenhout te overtuigen. Ik wou heel graag dat hij bij mijn partij bleef." Maar anderzijds "hadden we in de afdeling een verdeeldheid die al jaren aansleepte en zijn we daar vanaf".

De Croo ontkent trouwens dat hij mee de touwtjes in handen had. De aanvankelijke beslissing om op te stappen bij het gemeentebestuur, kwam volledig uit Antwerpen, klinkt het. "Ik heb mijn lokale afdeling gesteund."