Giftig slib heeft de Donau bereikt

In Hongarije is een verhoogde vervuiling gemeten in de rivier de Donau. Dat toont aan dat een deel van het giftige aluminiumslib via een zijrivier de Donau heeft bereikt. De EU maakt zich grote zorgen over een milieuramp verder stroomafwaarts in de Balkan.

Vanochtend had de Europese Commissie nog gezegd dat absoluut moest vermeden worden dat het giftige aluminiumslib de Donau zou bereiken om een milieuramp in Centraal- en Oost-Europa te vermijden.

Het is echter te laat. Op de samenvloeiing van de Donau en de zijrivier Raba is nu een verhoogd niveau van alkaline gemeten, en dat toont aan dat een deel van het giftige aluminiumslib dat enkele dagen geleden is weggestroomd na een dambreuk,  nu ook de hoofdrivier heeft bereikt.

De vervuiling in de Donau is voorlopig nog beperkt, maar -net als in de bijrivier Raba- zijn er nu ook de eerste dode vissen opgemerkt. Het is nu af te wachten of het gif verdund zal worden in de grote rivier die nu verder stroomt naar de hoofdstad Boedapest, de rest van Hongarije en Slovakije. Verder stroomafwaarts worden ook Kroatië, Servië, Roemenië, Bulgarije en Moldavië bedreigd.  Aan de monding van de Donau in Roemenië bevindt zich overigens een uniek vogelreservaat.

Los van de milieuschade wordt ook de volksgezondheid in die landen bedreigd. De drinkwatervoorziening voor miljoenen mensen zou bovendien in gevaar komen.  De Hongaarse autoriteiten hebben om buitenlandse hulp gevraagd. 

Bevolking in Hongarije is woedend

Intussen hebben de inwoners van de getroffen dorpen in Hongarije zware kritiek op het aluminiumbedrijf dat verantwoordelijk is voor de ramp en op de Hongaarse overheid. Ze zeggen dat ze niet goed geïnformeerd werden over wat er aan de hand was. Het slib is niet enkel giftig, het kan ook ernstige brandwonden veroorzaken.

De dorpelingen zijn ook boos omdat ze geen maskers hebben gekregen en hun spullen moesten zoeken temidden het giftige slib terwijl de hulpverleners die ter plaatse werden gestuurd, allemaal maskers en beschermende pakken hebben gekregen.

Het zal nog zeker een jaar duren vooraleer het slib is opgeruimd. Maar de dorpbewoners vragen zich ook af hoe het daarna verder moet. De gronden en hun huizen zullen allicht nog voor vele jaren vergiftigd zijn door de zware metalen die zijn vrijgekomen. Vele huizen zijn ook onbewoonbaar. De kans dat ze een schadevergoeding zullen krijgen, is klein. Het aluminiumbedrijf had geen goede verzekering voor dergelijke accidenten afgesloten.

"An der schönen blauen Donau"

Met 2.888 kilometer is de Donau na de Wolga de langste rivier in Europa. Hij ontspringt in het zuidwesten van Duitsland en gaat dan via Oostenrijk, Slovakije, Hongarije, Kroatië, Servië, Bulgarije, Roemenië en Moldavië naar de Zwarte Zee.

De Donau verbindt belangrijke cultuursteden zoals Wenen, Boedapest en Belgrado, maar vormt ook een essentiële logistieke en economische verkeersader van Centraal- naar Oost-Europa.