Terreurwaarschuwing beter communiceren

De uiteenlopende Europese reacties op de Amerikaanse waarschuwing voor aanslagen in Europa moeten de EU ertoe aanzetten haar communicatie te verbeteren en de alarmsystemen in de verschillende lidstaten te harmoniseren. Dat zegt minister Annemie Turtelboom.

De Europese ministers van Binnenlandse Zaken hebben, onder het voorzitterschap van Turtelboom, vandaag in Luxemburg vergaderd over hun antwoord op de Amerikaanse waarschuwing.

Ze kregen daarbij tekst en uitleg van Jane Holl Lute, een adjunct van de Amerikaanse minister van Binnenlandse Zaken Janet Napolitano. Zij bevestigde "de werkelijke en aanhoudende terroristische dreiging, zonder evenwel de precieze doelen aan te wijzen", zei de Belg Gilles de Kerchove, die de strijd tegen het terrorisme bij de EU coördineert.

Het gevaar zou komen van jonge Europeanen die eerder naar Pakistan en Afghanistan trokken om er de westerse troepen te bestrijden. Volgens de Amerikaanse veiligheidsdiensten zouden ze van plan zijn om naar hun thuislanden terug te keren om er aanslagen te plegen, aldus Franse bronnen.

Meer coördinatie

De informatie op basis waarvan de Verenigde Staten hun reisadvies afgelopen weekend aanpasten, bereikte enkele dagen voor het werd uitgevaardigd de Europese lidstaten. Omdat binnenlandse veiligheid een prerogatief van de lidstaten is, hebben deze individueel die info geanalyseerd en beslist of ze al dan niet ook zelf het dreigingsniveau optrokken, ook op basis van bijkomende elementen waar ze over beschikten. 

"De Amerikaanse communicatie heeft dan ook tot wat onzekerheid onder de 27 geleid", zei Turtelboom. Daarom zou het beter zijn de manier waarop over dit soort zaken wordt gecommuniceerd te verbeteren, zowel met de VS als binnen Europa. Bovendien, zei Turtelboom nog, moeten de verschillende wijzen waarop de lidstaten de dreiging kwalificeren, geharmoniseerd worden.

lees ook