Controleactie tegen illegaal afvaltransport

In Puurs is een grote Europese controleactie gehouden tegen illegaal afvaltransport. Het afval - onder meer koelkasten - wordt met vrachtwagens vervoerd en bijvoorbeeld naar Afrika verscheept.

Omdat afvalzwendel een grensoverschrijdend fenomeen is, voeren alle Europese politiediensten gelijktijdig controles uit. "Wij wensen te weten naar waar dat gaat, vanwaar dat komt en eventueel of het volledig in orde is", zegt korpschef Marc Vervoort van de politiezone Klein-Brabant.

"Interpol doet ook mee. Van alle documenten die worden ingebracht in een databank gaat men achteraf controleren of die transporten wel kloppen. Zo kan je bepaalde links leggen tussen bepaalde firma's en afvalstromen in kaart brengen."

De controleactie wordt drie tot vier keer per jaar georganiseerd.