Mark Rutte maakt eerste ministers bekend

In Nederland zit er vaart in de kabinetsvorming. Koningin Beatrix heeft Mark Rutte, de leider van de rechtsliberale VVD, gisteravond officieel benoemd tot formateur en vandaag zijn reeds bijna alle namen van de ministers bekend.

Rutte wil zijn kabinet volgende week donderdag volledig samengesteld hebben. Zowel CDA als VVD krijgt elk zes ministers en vier staatssecretarissen. Rutte wordt dan de eerste liberale premier van Nederland in 92 jaar.

CDA-fractieleider en minister van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen wordt vicepremier en minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Piet Hein Donner (CDA) wordt minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Koninkrijksrelaties heeft betrekking op de overzeese rijksdelen Nederlandse Antillen en Aruba. Donner is momenteel ontslagnemend minister van Sociale Zaken.

Financiën gaat naar Jan Kees de Jager (CDA), die in de regering Balkenende IV staatssecretaris voor Financiën was.

Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart (CDA) wordt minister van Onderwijs. In de regering Balkenende IV was zij staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Het nieuwe ministerie van Immigratie en Asielzaken komt onder de bevoegdheid van CDA'er Gerd Leers. Leers is de oud-burgemeester van Maastricht.

Senator Hans Hillen (CDA) wordt minister van Defensie. 

VVD'ers

De VVD'er Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus krijgt met Infrastructuur en Milieu een groot ministerie. Het is een samenvoeging van het ministerie van VROM  (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) en het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Volkshuisvesting gaat wel naar Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Schultz van Haegen is oud-wethouder van Leiden en oud-staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat. Ze was uit de politiek gestapt en directeur geworden bij de zorgverzekeraar Achmea.

Veiligheid en Justitie gaat naar Ivo Opstelten, de oud-burgemeester van Rotterdam die voor de VVD ook nog informateur is geweest.

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt de VVD'er Henk Kamp. Kamp is oud-minister van VROM en Defensie en was commisaris voor Bonaire, Sint Eustasius en Saba.

VVD-Kamerlid en gezondheidsspecialiste Edith Schippers wordt minister van Volksgezondheid.

De VVD krijgt ook nog Buitenland maar daarvoor doen nog verschillende namen de ronde. 

Rechts regeerakkoord

Eind vorige maand bereikten de onderhandelaars van VVD, CDA en PVV een regeer- en gedoogakkoord na maanden van onderhandelen. VVD en CDA zullen een minderheidsregering vormen, maar zullen kunnen rekenen op steun van de PVV in de Tweede Kamer.

Het motto van de nieuwe regering is "vrijheid en verantwoordelijkheid". De regeerakkoord oogt erg rechts, met  veel aandacht voor besparingen (18 miljard euro), afslanking van het ambtenarenkorps en investeringen in economie, verkeersinfrastructuur en veiligheid.