Vlaanderen heeft 100 hectare bos verloren

Er is vorig jaar in Vlaanderen bijna 300 hectare bos gekapt, en er is maar goed 200 hectare bos bijgekomen. Dat blijkt uit de Bosbarometer, een overzicht van de Vereniging voor Bos in Vlaanderen.

De vereniging vindt dat er te veel uitzonderingen zijn op het Bosdecreet, met als gevolg dat er te veel bos verdwijnt. En dan houdt de Vereniging voor Bos naar eigen zeggen nog niet eens rekening met illegale boskap.

Er zou nochtans veel meer bos kunnen bijkomen, zegt de vereniging, want nogal wat particulieren willen een bos aanleggen. Alleen keurt de Vlaamse administratie ongeveer twee derde van de bebossingsaanvragen door particulieren af. Dat is merkwaardig, aldus de Vereniging voor Bos, want aanleg door particulieren is goedkoop en efficiënt.