Franstaligen willen voortgaan met 7 partijen

De Franstalige partijen staan positief tegenover de "verduidelijkings- opdracht" die N-VA-voorzitter Bart De Wever heeft gekregen van koning Albert. PS, CDH en Ecolo willen de onderhandelingen met dezelfde zeven partijen hervatten en zetten liever niet de teller weer op nul. Dat staat in afzonderlijke persberichten die de partijen hebben verspreid.

Koning Albert heeft De Wever gisteren belast met een "verduidelijkingsopdracht" over vier specifieke thema's: Brussel-Halle-Vilvoorde, de herfinanciering van Brussel, de bevoegdheidsoverdrachten aan de deelstaten en de financieringswet. Hij krijgt 10 dagen om zijn opdracht uit te voeren.

Na de mededeling van het paleis hebben de drie Franstalige partijen die betrokken waren bij de regeringsonderhandelingen, apart gereageerd met een persmededeling. Opvallend daarbij is dat de teksten sterk op elkaar gelijken.

In de drie mededelingen bevestigt elke partij dat ze de wil heeft om de onderhandelingen te hernemen met dezelfde partijen als voorheen en dat ze niet opnieuw wil vertrekken van een wit blad als het gaat over de toekomst van de federale staat. De Franstaligen hopen dat het vertrouwen terugkeert. Dat impliceert voor hen dat er geen eenzijdig splitsingsvoorstel over Brussel-Halle-Vilvoorde wordt ingediend in het Kamer. Vlaams Belang wil zo'n voorstel op tafel leggen bij de opening van het parlementaire jaar dinsdag.

De PS stelt dat een akkoord evenwel enkel mogelijk is als het respect en vertrouwen tussen de partijen wordt hersteld en als de andere partijen "bewijzen in de feiten" dat ze tot een compromis willen komen.

Het CDH zegt dat een gedragswijziging nodig is en een echte wil om te landen. Over de financieringswet stelt de partij dat het op een "evenwichtige manier moet tegemoet komen aan de verwachtingen van de Franstaligen en Nederlandstaligen".

Ook Ecolo wijst erop dat elke partij de wil moet hebben om te landen en dat iedereen toegevingen moet doen. De partij zegt, in samenspraak met Groen!, haar verantwoordelijkheid te willen blijven opnemen om de federale staat te kunnen moderniseren.