Kim Geybels wordt uit de N-VA gezet

De partijraad van de N-VA heeft beslist om Kim Geybels uit de partij te zetten. De partijraad volgt hiermee het unanieme advies van de tucht- en verzoeningscommissie van de N-VA. Eerder van de week werd Geybels ook al uit Jong N-VA gezet.

Kim Geybels werd op 13 juni voor de N-VA verkozen in de Senaat. Ze nam eind augustus ontslag uit de Hoge Vergadering nadat ze in Thailand betrokken was geraakt bij een drugs- en afpersingszaak.

Nadien beweerde ze dat ze onder druk was gezet om ontslag te nemen door Senaatsvoorzitter en partijgenoot Danny Pieters, N-VA-fractieleidster Liesbeth Homans en partijvoorzitter Bart De Wever. Ze beschuldigde N-VA'er en Senaatsvoorzitter Danny Pieters bovendien openlijk van belangenvermenging.

Geybels startte vervolgens een strafrechtelijke procedure tegen de N-VA op wegens afpersing en laster. Een eerste klacht is gericht tegen De Wever, Homans en Pieters wegens afpersing. De tweede tegen de N-VA en woordvoerster Valerie Van Peel wegens laster.

De partij en N-VA-voorzitter Bart De Wever ergerden zich mateloos aan de moddercampagne van Geybels en startten ook de procedure op om haar uit de partij te zetten. Dat gebeurde vandaag nu dus ook effectief.

Kortgedingrechter verklaart zich onbevoegd

Het bureau van de Senaat besliste donderdag al in consensus dat het ontslag rechtsgeldig is. Daardoor kan haar opvolger Piet De Bruyn, gewezen partijwoordvoerder en nu woordvoerder van Vlaams minister Philippe Muyters, volgende week de eed afleggen in de Hoge Vergadering.

De Brusselse kortgedingrechter heeft zich gisteren zonder rechtsmacht verklaard om te oordelen over de vordering die Kim Geybels had ingespannen om haar Senaatszetel te behouden, zo werd uit verschillende bronnen vernomen.

De Lummense spoedarts vond dat haar ontslag ongeldig was omdat ze het "onder druk" had genomen van haar partij, de N-VA. Ze vroeg de kortgedingrechter zich in die zin uit te spreken en de Senaat te verbieden de geloofsbrieven van haar opvolger te controleren en hem de eed te laten afleggen, tot de burgerlijke rechtbank zich ten gronde over de zaak heeft uitgesproken.

De kortgedingrechter verklaarde zich echter zonder rechtsmacht om te oordelen. Donderdag oordeelde het Bureau van de Senaat ook al dat Geybels' ontslag geldig was.