Van Besien herkozen als voorzitter Groen!

Wouter Van Besien is op een statutair congres in Gent met 94 procent van de stemmen herverkozen tot voorzitter van Groen!. Hij gaat de komende vier jaar de Vlaamse groenen leiden, samen met ondervoorzitter Björn Rzoska.

Van Besien staat al ongeveer een jaar aan het hoofd van Groen!. De partijstatuten schrijven echter voor dat er zes maanden na de federale stembusslag zowel op nationaal als provinciaal niveau weer bestuursverkiezingen moeten komen. De partij maakte van de gelegenheid gebruik om tegelijkertijd ook nog een aantal statuten te wijzigen.

De voorzittersverkiezingen hadden weinig voeten in de aarde, aangezien enkel Van Besien zelf kandidaat was om zichzelf op te volgen. Dat gebeurde ook nu weer in tandem met ondervoorzitter Björn Rzoska (foto rechts). De twee behaalden daarom een monsterscore van 94 procent.

Van Besien zei de komende vier jaar twee verkiezingen te willen winnen, de partij op sleeptouw te willen nemen en te willen ombouwen tot een formatie met een efficiënte democratische structuur waarin professionelen en vrijwilligers samen slagkrachtig aan politiek doen. Groen! moet ook weer meer kiezers kunnen aanspreken, meent Van Besien.

"Politiek is nodig om sturing te geven"

Volgens de herverkozen voorzitter bevindt ons land zich op een kantelmoment en moet Groen! in dergelijk klimaat voluit naar voren kunnen komen. "De klimaatproblemen zijn ondertussen glashelder, onze economische vernieuwende ideeën vinden meer en meer ingang, onze voorstellen over solidariteit zijn bijzonder actueel. In dit kantelende politieke landschap kunnen we onze plaats alleen maar versterken, en dat is exact wat we gaan doen", luidde het.

Van Besien brak tevens een lans voor een sterke overheid. De milieurampen in Hongarije en Mexico waren het gevolg van een falende overheid en na de financieel-economische crisis gaven verschillende vrijemarkt-adepten - de Groen!-voorzitter citeerde onder meer Guy Verhofstadt en Francis Fukuyama - toe dat ze fout zaten. "Het inzicht is doorgedrongen dat politiek nodig is om sturing te geven. Dat is goed, maar die revival van overheid en politiek zien we nog niet in de realiteit", klonk het met een sneer naar zowel Europa, de federale regering als het Vlaamse bestuursniveau.

"Samen met veel mensen snakken wij naar een oplossing"

De leider van de Vlaamse groenen spoorde kersvers koninklijk verduidelijker - door Van Besien "clarificateur" genoemd - Bart De Wever aan om eindelijk eens vooruitgang te beginnen boeken. "Samen met veel mensen snakken wij naar een oplossing (...) Afspraken op papier zijn nodig en het engagement om niet voortdurend terug te komen op afspraken die gisteren gemaakt zijn", zei hij.

In de wandelgangen herhaalde Van Besien dat het een goede zaak is dat de N-VA-voorzitter nu weer aan zet is. De liberalen betrekken bij de onderhandelingen noemt de Groen!-voorzitter wel geen goede zaak. "Een inbreng van de liberalen zal enkel meer moeilijkheden met zich brengen. Zeker als je met Olivier Maingain moet spreken over BHV zal het zeer moeilijk worden", dixit Van Besien.