"Bart De Wever moet zeggen wat en met wie"

Zowel de SP.A, Open VLD en Vlaams Belang vragen dat Bart De Wever (N-VA) tijdens zijn verduidelijkingsopdracht van de koning in de eerste plaats duidelijkheid geeft over de standpunten van zijn eigen partij. Dat bleek tijdens een debat in "De zevende dag".

Rond de tafel van het debat zaten Servais Verherstraeten (CD&V), Jan Jambon (N-VA), Gerolf Annemans (Vlaams Belang), Patrick Dewael (Open VLD), Bruno Tobback (SP.A) en Jean-Marie Dedecker (LDD). De vraag: verdergaan met de huidige constellatie van 7 partijen of niet?

Bart De Wever heeft al laten verstaan dat de huidige constellatie met 7 partijen voor hem geen gegeven feit is. Hij zou graag de liberalen erbij betrekken omdat hij zich in een linkse regering niet al te comfortabel zou voelen.

"Het is een absurde discussie: met de liberalen of niet", stelt Bruno Tobback (SP.A, foto).  "Zal De Wever sneller een staatshervorming bereiken met Maingain (FDF)? En waarom is De Wever bang voor een linkse regering? We hebben nog niet eens gepraat. Vanwaar de huiver om met 7 partijen rond de tafel te gaan zitten en de kaarten op tafel te leggen?"

Ook de liberalen, naar wie de N-VA afgelopen week de hand uitstak, hebben vragen bij de dubbelzinnige houding van De Wever. "Wat wil Bart De Wever nu eigenlijk?", zegt Patrick Dewael (Open VLD). "Je weet niet wat op tafel ligt, Bart De Wever moet inhoudelijk zijn kaarten op tafel leggen. Hij moet een nota maken en duidelijk maken wat hij wil en met wie hij dat wil. Het is dramatisch dat er na 4 maanden nog altijd niets op tafel ligt."

Jean-Marie Dedecker (LDD) treedt dat standpunt bij en vindt dat er klaarheid moet komen. "Met wie gaat hij de besparingen regelen en met wie gaat hij een akkoord over asiel maken?", vraagt Dedecker zich af. Hij denkt dat het politieke zelfmoord is als De Wever kiest voor de 7 partijen.

In een interview achteraf treedt Groen!-voorzitter Wouter Van Besien dit standpunt bij. "Het is noodzakelijk dat Bart De Wever dingen op papier zet", zegt Van Besien in een gesprek met Ivan De Vadder. "Vooral over de cruciale dingen zoals de staatshervorming." Hij ziet geen meerwaarde in het betrekken van de liberalen bij de onderhandelingen. "Ik denk trouwens dat de voornaamste reden waarom de N-VA naar de liberalen lonkt, niet de staatshervorming is maar wel de thema's die nog moeten komen, zoals de begroting en de sociaal-economische dossiers."

"Eerst staatshervorming"

Jan Jambon (N-VA) stelt dat zijn partij niet akkoord kan gaan met elk compromis en dat eerst duidelijkheid moet bestaan over hoe de staatshervorming er zal uitzien. Hij herhaalt ook het partijstandpunt dat de constellatie met de huidige 7 partijen geen vaststaand feit is. "We willen een fundamentele staatshervorming en Bart De Wever heeft nu een week de tijd om die uit te werken."