Priester breekt lans voor in-vitrofertilisatie

Priester Johnny De Mot van de Onze-Lieve-Vrouw van Goede Bijstandkerk heeft vanmorgen, tijdens de mis die op Eén werd uitgezonden, een lans gebroken voor in-vitrofertilisatie (ivf). Daarmee gaat de priester lijnrecht in tegen het standpunt van het Vaticaan, dat zware kritiek uitte omdat de arts die mee aan de wieg stond van ivf, de Nobelprijs kreeg.

"Om het leven, daar draait het om (...). Jezus zegt heel duidelijk: het gaat niet om de regeltjes, het gaat niet om het ritueel. Het gaat om het leven en het is goed als dat in een ritueel kan worden gevierd. Het leven staat boven de regeltjes", zo preekte de priester Johnny De Mot.

De priester veegt daarmee de ethische bezwaren rond ivf die eerder deze week werden geuit werden door het hoofd van de Pauselijke Academie voor het Leven, een onderdeel van het Vaticaan, van tafel.

"Als een vader en een moeder jarenlang geprobeerd hebben om kinderen te krijgen en er dan via ivf eindelijk een kind is, dan is er vreugde die door heel de gemeenschap, en ook door ons wordt gedeeld. Want elk in elk kind dat geboren wordt herkennen wij het gelaat van God, ook in een ivf-kind en misschien in een ivf-kind nog meer" stelde de priester zijn homilie.

Priester Johnny De Mot is priester in Brussel en ondersteunt heel wat projecten voor de armen in de hoofdstad. In 2008 liet hij al optekenen dat een mens niet gemaakt is om alleen te zijn en riep hij het Vaticaan op om priesters een levenspartner te gunnen.

"Het standpunt van het Vaticaan zal niet veranderen"

Jürgen Mettepenningen, de woordvoerder van aartsbisschop Léonard is niet onder de indruk van de uitspraken van de priester. "Het staat iedereen in de kerk vrij om een standpunt te bepalen, maar ik ga niet zeggen dat wij gelukkig zijn met die uitspraak. Het standpunt van het Vaticaan zal niet veranderen door het standpunt van die priester", zegt Mettepenningen.

"Wij zijn als Vaticaan tegen ivf omdat je bij ivf ook restembryo's hebt, en in de ogen van het Vaticaan zijn dat “restmensen”. Dat gaat in tegen elke logica binnen de kerk dat men personen en dus ook embryo' beschouwt als voorwerp van onderzoek in plaats van als volwaardige personen. In de kerk is men reeds een persoon vanaf de conceptie", verduidelijkt Mettepenningen het standpunt van de kerk.

"Los van de techniek is elk kind een kind van God. Het spreekt vanzelf dat wij kinderen die op de wereld gekomen zijn via ivf niet beschouwen als een tweederangspersoon", besluit de woordvoerder van aartsbisschop Léonard.