"De Wever zelf oorzaak gebrek aan front"

Bruno Tobback (SP.A) vindt dat N-VA-voorzitter Bart De Wever zelf de oorzaak is van het gebrek aan een Vlaams front bij de onderhandelingen. Dat heeft hij gezegd op de RTBF-radio. Hij reageert daarmee op kritiek van De Wever aan het adres van de SP.A.

Dit weekend klaagde De Wever in enkele kranten aan dat voorstellen die worden besproken onder de Vlaamse partijen worden overgebrieft naar "de overkant". Hij wees daarbij met de vinger naar de SP.A. Volgens hem is die partij onbetrouwbaar en staat ze zo een Vlaams front in de weg.

Tobback kaatst nu die bal terug en verwijt De wever zelf verantwoordelijk te zijn voor het gebrek aan een Vlaams front. "Zijn probleem is dat hij niemand vertrouwt, blijkbaar zelfs niet om een akkoord te vinden onder ons en teksten op tafel te leggen voor de Franstalige partners." Volgens Tobback is er geen enkel voorafgaand overleg tussen de Vlamingen. "Dat zou misschien dingen kunnen ophelderen en de onderhandelingen kunnen vergemakkelijken. Ofwel is er vertrouwen rond de tafel, ofwel zal er nooit een akkoord zijn."

De SP.A'er heeft er weinig vertrouwen in dat de N-VA-voorzitter tot een compromis kan komen, zelfs onder Vlaamse partijen. "Ik stel vast dat De Wever van elke gelegenheid gebruik maakt om twijfel te zaaien over de andere Vlaamse partijen. Hij speelt momenteel meer een electoraal spel dan een spel van politieke onderhandelingen."

Over de mogelijkheid dat De Wever ook de liberalen zou betrekken bij de gesprekken, is Tobback negatief. Hij vindt het "een slecht idee".