Akkoord over Europese diplomatieke dienst

Het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie heeft een akkoord bereikt met de lidstaten en het Europees Parlement over een financiële regeling voor de lancering van de Europese diplomatieke dienst.

Een akkoord was noodzakelijk om de diplomatieke dienst op 1 december van start te laten gaan, een deadline die het Belgische voorzitterschap steeds voor ogen heeft gehad. Op 1 december is het immers precies een jaar geleden dat het Verdrag van Lissabon in werking trad en Europa zou volgens velen een mal figuur slaan indien een van de belangrijkste innovaties van Lissabon twaalf maanden later nog steeds niet gerealiseerd zou zijn.

Het akkoord omvat een amendement op de begroting van 2010. Het biedt de Europese diplomatieke dienst een financiële en juridische grondslag voor de laatste maand van het jaar. De deal is onuitgegeven wegens het hybride statuut van de dienst. De dienst is samengesteld uit nationale diplomaten en Europese ambtenaren van de Raad en de Commissie, maar ze maakt geen deel uit van één van deze Europese instellingen.

Het Europees Parlement zal de overeenkomst volgende week in Straatsburg bekrachtigen. Ook een regeling voor het statuut van het personeel wordt dan ter stemming voorgelegd.

lees ook