Berichten uit Marokko

De Koning Boudewijn Stichting heeft enkele journalisten de kans gegeven om naar de thuislanden van migranten te reizen met de bedoeling een reeks reportages te maken over migratiethema’s en hun impact op België en Europa.

Lea Van Hoeymissen reisde met een journalistenbeurs van de Stichting door Marokko, om een genuanceerdere kijk te krijgen op de problemen, de troeven, de evoluties, gewoontes en tradities in dat land.

Ze ontdekte een land in volle ontwikkeling, met een heel verscheiden kijk op migratie.