Hertogen eist tuchtonderzoek tegen De Troy

Een van de slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk, Jan Hertogen, wil dat er een tuchtonderzoek geopend wordt tegen onderzoeksrechter Wim De Troy omdat die aan twee advocaten inzage heeft gegeven in het strafdossier rond Operatie Kelk.

Hertogen heeft daartoe een brief geschreven aan de voorzitter van de Brusselse rechtbank van eerste aanleg. Hij vindt dat de inzage die De Troy heeft verleend een inbreuk vormt op zijn privacy en die van andere slachtoffers van seksueel misbruik door geestelijken.

Hertogen is een van de slachtoffers die een dossier hadden ingediend bij de commissie-Adriaenssens en vindt nog steeds dat de katholieke kerk de kans moet krijgen de slachtoffers genoegdoening te schenken.

Hij was er dan ook niet mee akkoord dat zijn dossier samen met de 474 andere dossiers door onderzoeksrechter De Troy in beslag werd genomen en hoopt dat het Hof van Cassatie de Brusselse kamer van inbeschuldingstelling volgt en de dossiers uit het strafdossier laat verwijderen.

Mede daarom is Hertogen verbolgen dat de onderzoeksrechter ondertussen aan meesters Walter Van Steenbrugge en  Christine Mussche inzage heeft verleend in het strafdossier. Volgens de socioloog is dat een inbreuk op de privacybescherming waartoe de onderzoeksrechter zou gebonden zijn, op diens beroepsgeheim en op het geheim van het onderzoek.

Nog volgens Hertogen willen Van Steenbrugge en Mussche de informatie uit het dossier enkel gebruiken om een zogenaamde "Class Action" voor te bereiden tegen de kerk, wat enkel zou kunnen mits akkoord van de slachtoffers.