Opnieuw geen federale beleidsverklaring

In de Kamer en de Senaat gaat het nieuwe parlementaire jaar vanmiddag van start. Ontslagnemend premier Yves Leterme (CD&V) zal door de aanslepende regeringsvorming geen "State of the Union" of federale beleidsverklaring voorlezen. Kamervoorzitter André Flahaut (PS) heeft de bewegingsvrijheid van de pers beperkt, en dat stuit op kritiek.

Ontslagnemend premier Yves Leterme zal vanmiddag een minuut stilte vragen voor de onlangs overleden voormalige Brusselse minister-president Daniel Ducarme.

Een federale beleidsverklaring komt er, net als in 2007, niet want de huidige regering is er een van lopende zaken. Vlaams Belang-fractieleider Annemans (foto) zal in de Kamer de hoogdringendheid van zijn BHV-splitsingsvoorstel aankaarten. Ongetwijfeld levert dat de nodige politieke heisa op.

In de Senaat is het uitkijken naar de eedaflegging van N-VA'er Piet De Bruyn, de opvolger van Kim Geybels die tevergeefs haar ontslag weer had proberen in te trekken.

Pers wordt op afstand gehouden

Na enkele tumultueuze zittingen op het einde van de vorige legislatuur waarbij tientallen camera's elkaar, de collega-journalisten én de parlementsleden voor de voeten liepen, heeft kersvers Kamervoorzitter André Flahaut (PS, foto) de Wetstraatpers beperkingen opgelegd. Hij wil geen overrompeling in de gangen van de Kamer en journalisten zijn alleen welkom in de grote toegangshal.

Kamervoorzitter André Flahaut meldt dat de maatregelen "tijdelijk" zijn om "een normaal verloop van de parlementaire werkzaamheden te verzekeren".

De journalistenbond (AVBB) is verbolgen over de maatregelen. "Zo'n dictaat is de voorbije jaren nooit aan de Wetstraatpers opgelegd", klinkt het. De vereniging wil dat de voorzitter van de Kamer de maatregel intrekt.

"We hebben in dit land zeven parlementaire assemblees en alleen de Kamer van Kamervoorzitter Flahaut van de PS vindt het nodig om dergelijke regels af te kondigen", zegt Wetstraatjournalist Tim Pauwels (foto). 'Dat men camera's aan banden legt, tot daaraantoe, maar dat zelfs krantenjournalisten niet meer de hand mogen schudden van en parlementslid zonder een bode en een telefonische afspraak, dat voelt toch een beetje Noord-Koreaans aan, eerlijk gezegd."

De Croo: "Dit is buiten alle proportie"

Open VLD liet al weten niet te spreken te zijn over het initiatief van Kamervoorzitter Flahaut om de pers te weren uit de wandelgangen van de Kamer. "Buiten elke proportie. Dit maakt het werk van journalisten onmogelijk", stelt Herman De Croo (foto).

"Het is de taak van de Kamervoorzitter om de orde te handhaven in het parlement. Maar op deze manier journalisten muilkorven, is buiten elke proportie. De persvrijheid is essentieel voor de werking van onze democratie. Journalisten moeten in het parlement, dat het hart is van onze democratie, in alle vrijheid kunnen werken", besluit Herman De Croo.

Kamervoorzitter Flahaut heeft ondertussen laten weten voor volgende dinsdag een vergadering te beleggen met Senaatsvoorzitter Danny Pieters (N-VA) en vertegenwoordigers van de pers om zich te buigen over het beperken van de bewegingsvrijheid van de journalisten in het parlement.