Hof van Cassatie verbreekt arrest Operatie Kelk

De arresten van de kamer van inbeschuldigingstelling over Operatie Kelk zijn door het Hof van Cassatie verbroken. Nu moet een rechtbank opnieuw de geldigheid onderzoeken van de huiszoekingen bij kardinaal Danneels, het aartsbisdom en bij de commissie-Adriaenssens.

Op 24 juni werden 475 dossiers over seksueel misbruik door geestelijken bij huiszoekingen meegenomen bij de commissie-Adriaenssens. Ook op het aartsbisdom in Mechelen, in de woning van kardinaal Godfried Danneels en in de Sint-Romboutskathedraal werden heel wat documenten in beslag genomen.

Op 13 augustus oordeelde de KI dat die huiszoekingen bij de commissie-Adriaenssens nietig waren en dat de dossiers dus niet gebruikt mogen worden in het gerechtelijke onderzoek. Op 9 september beslist de KI dat ook de dossiers van het aartsbisdom moeten worden teruggegeven. De huiszoekingen zouden niet volgens het boekje gelopen zijn.

Walter van Steenbrugge en Christine Mussche, de advocaten van 6 slachtoffers, gingen naar het Hof van Cassatie tegen de nietigverklaring. Het parket-generaal adviseerde het Hof van Cassatie om de arresten van de KI te verbreken, omdat de burgerlijke partijen niet gehoord werden door de KI.

Nu moet een rechtbank zich opnieuw buigen over de geldigheid van de omstreden huiszoekingen.

Slachtoffers zullen wel worden gehoord

De advocate van een aantal slachtoffers van seksueel misbruik in de Kerk Christine Mussche reageert tevreden op de beslissing van het Hof van Cassatie. Wat er uiteindelijk ook beslist zal worden, zeker is dat de kamer van inbeschuldigingstelling dit keer wel naar de slachtoffers zal moeten luisteren, zegt ze.

De advocaat van het aartsbisdom Ferdinand Keuleneer zegt dat de uitspraak weinig verandert. Hij zal bij de volgende zitting opnieuw de vernietiging van de huiszoekingen en de teruggave van alle dossiers eisen, net zoals de vorige keer.

In afwachting blijven die in beslag genomen dossiers wel bij het gerecht.