Psychiater Clottemans bevestigt depressie

Op het parachutemoordproces staat het politieonderzoek ter discussie. De verdediging heeft een Nederlandse hoogleraar gevraagd om het te onderzoeken. De arts en de psychiater van Els Clottemans getuigden vanochtend dat de beschuldigde al jaren depressief is.

Het is niet de eerste keer dat er op het proces vragen worden gesteld over de manier waarop het onderzoek is gevoerd. Clottemans zelf haalde tijdens haar verhoor al zwaar uit naar de speurders en beschuldigde hen ervan vooringenomen en subjectief te zijn. Ze zouden hardnekkig maar één spoor hebben gevolgd, dat naar Clottemans zelf.

Vanochtend vertelde een hulpverleenster van Slachtofferhulp dat ook zij onrespectvol was behandeld door de speurders. De vrouw had enkele gesprekken met Clottemans gehad, onder meer nadat de beschuldigde een maand na de feiten had geprobeerd zelfdmoord te plegen.

De advocaten van Clottemans hebben een maand geleden aan de Nederlandse hoogleraar gerechtspsychologie Peter J. van Koppen gevraagd om het gerechtelijk onderzoek onder de loep te nemen. Van Koppen is expert in het analyseren van politieonderzoeken en zegt dat zijn werk erop gericht is om gerechtelijke dwalingen te vermijden. Vermoedelijk zal hij vanmiddag komen getuigen dat dit betreffende onderzoek inderdaad slecht is gevoerd, want hij is gisteren aan de lijst van getuigen toegevoegd.

"Clottemans lijdt aan stemmingswisselingen"

Vanochtend kwamen alvast de arts en psychiater van Clottemans aan het woord. Clottemans zelf zegt immers dat ze depressief is, sinds ze op tweejarige leeftijd haar vader heeft verloren. Dat zou zich dan zijn gaan manifesteren in haar puberteit.

Haar arts en psychiater bevestigden dat Clottemans sinds 2001 aan stemmingswisselingen lijdt die worden uitgelokt door het feit dat ze steeds opnieuw verkeerde relaties aangaat. Maar volgens haar dokter stelde ze zich ook manipulatief op.

De sfeer wordt steeds bitsiger

De sfeer op het proces werd ondertussen steeds bitsiger. Aanleiding was de getuigenis van Mike Vogeleer die vorige week op vraag van openbaar aanklager Patrick Boyen in het kader van bijkomend onderzoek de beelden moest bekijken van Clottemans' sprongen om de sprongen te beoordelen.

"Bij het bekijken van de beelden van de sprong van 18 november 2006 zie je dat Clottemans schijnbaar opzettelijk de groep met Somers, Van Doren en Bolsius verlaat. Het was een heel duidelijk intentioneel manoeuvre," aldus Vogeleer.

Van Aelst reageerde onmiddellijk. "Ik vraag aan de griffier dat de opmerking van Vogeleer geacteerd wordt, want dit krijgt nog een staartje. Deze getuige wordt bijkomend verhoord op 6 oktober, maar in het pv van dat verhoor lees ik niets over zijn opmerking. Vogeleer komt plotseling met een stelling, waarmee hij ons van tafel probeert te rijden." Vogeleer haalde aan dat hij het pas gezien had bij het bekijken van de beelden op een televisie van betere beeldkwaliteit.

"Het is een schande!"

De advocaat van Els Van Dorens familie, Jef Vermassen, riep terug dat ook de burgerlijke partij midden vorige week pas geconfronteerd werd met een verslag van een bijkomende getuige, namelijk Frans Messotten.

"Midden in de nacht krijgen we dan nog een verslag van een bijkomende getuige, opgetrommeld door de verdediging," riep een verontwaardigde Vermassen. Vermassen doelde op het verslag van Pieter van Koppen, de Nederlandse professor rechtspsychologie, die het onderzoek van de Tongerse speurders onder de loep nam. Vervolgens werden de beelden van de sprong van 18 november 2006 in de assisenzaal bekeken.

Advocaat Vic Van Aelst noemde de houding van openbaar aanklager Patrick Boyen "Een schande". Tot driemaal toe riep voorzitter Michel Jordens dat Van Aelst moest zwijgen. "Ik moet altijd zwijgen," repliceerde een geïrriteerde Van Aelst.