"Transparanter bestuur openbare omroep"

Sandra De Preter, de nieuwe gedelegeerd bestuurder van de openbare omroep, is langsgegaan bij de commissie Media van het Vlaams Parlement, om het jaarrapport 2009 toe te lichten. Directeur algemene zaken Willy Wijnants gaf uitleg over de besparingen.

Het jaarrapport 2009 werd in mei al publiek gemaakt. Sandra De Preter kwam samen met de voorzitter van de raad van bestuur, Luc Van den Brande uitleg geven.

De Preter, die pas 9 dagen aan het werk is bij de VRT, zei dat ze zal blijven focussen op efficiëntie. Ze legde ook de nadruk op transparanter bestuur en veel overleg tussen alle betrokken actoren.

De Preter werkt momenteel aan een beleidsnota die moet dienen voor de onderhandelingen over de nieuwe beheersovereenkomst. Het is de bedoeling dat ze, over enkele weken, samen met Van den Brande nog eens langskomt in het Vlaams Parlement om de vragen van de commissie Media te beantwoorden en in debat te gaan.

Einde besparingen VRT nog niet in zicht

Willy Wijnants, directeur algemene zaken bij de VRT, gaf een toelichting over de financiële toestand van de openbare omroep in het Vlaams Parlement. Volgens hem zit de VRT op koers met de geplande besparingen, maar de omroep zal blijvende inspanningen moeten leveren, ook na het zware besparingsjaar 2011.

In de beheersovereenkomst van de openbare omroep staat dat de VRT in 2009 18,1 miljoen euro moest besparen. Net als in de voorgaande jaren werd die doelstelling vlot gehaald, met 35,6 miljoen euro efficiëntiewinsten. Voor 2010 wordt verwacht dat de VRT 47,6 miljoen euro zal besparen, wat ruimschoots boven de opgelegde 28,8 miljoen euro is. 

2011 wordt echter een extra zwaar jaar, want bovenop de 35 miljoen euro die de VRT al moest besparen, komt nog een bijkomende besparingsronde die 65 miljoen euro moet opbrengen. De openbare omroep zal die besparingen realiseren door meer efficiëntie (44,2 miljoen) en een vermindering van het aanbod (20,8 miljoen).

Onder meer efficiëntie vallen goedkopere programma's (11,1 miljoen), afslanking van het personeel (12,8 miljoen), verlaging van de personeelskosten (4,4 miljoen), verlaging van de werkingskosten (14,3 miljoen) en minder investeringen (1,6 miljoen).

Bij het verminderen van het aanbod wordt 17,8 miljoen euro bespaard door het schrappen van programma's en 3 miljoen door het afslanken van het personeel.

Volgens Wijnants zullen er na 2011 nog bijkomende saneringen nodig zijn om het budget in evenwicht te houden.