Antwerpse parket seponeert lichte overtredingen

Het Antwerpse parket zal mensen die hun boete niet betalen na een kleine snelheidsovertreding, niet langer vervolgen. De toevloed aan processen-verbaal is te groot voor het parket. Procureur Herman Dams pleit ervoor dat boetes pas na betaling betwist kunnen worden.

Onder meer door het stijgende aantal flitspalen gebeuren er steeds meer vaststellingen van snelheidsovertredingen. De toevloed aan pv's wordt zo steeds groter en het Antwerpse parket trekt aan de alarmbel.

"Mensen die een kleine snelheidsovertreding hebben begaan, zullen even niet opgelet hebben. We gaan dat in het vervolg seponeren", zegt procureur Herman Dams van het Antwerpse parket. "We hebben geen andere keuze want we krijgen de dossiers niet meer verwerkt."

Dams pleit voor een ander systeem. "Het is niet meer houdbaar dat er steeds een rechter moet tussenkomen. Daarom zou het beter zijn dat een boete sowieso betaald moet worden. Als de burger niet akkoord gaat, kan hij zelf naar de rechter gaan zodat wij als parket niet steeds naar de rechter moeten stappen."

"Relatieve consensus over directe inning"

Ontslagnemend minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) ziet weinig graten in de aankondiging van het Antwerpse parket.

"Zolang het binnen bepaalde marges blijft, zijn de procureurs vrij om een eigen seponeringsbeleid te voeren", zegt hij. "Je kan nu eenmaal niet op alle terreinen een beleid van nultolerantie voeren, je moet prioriteiten leggen."

"Ik ben voorstander van een directe inning van verkeersboetes, zonder dat de rechter zich moet uitspreken", zegt De Clerck. "De teksten om de wet te wijzigen zijn in voorbereiding en er bestaat een relatieve consensus over. Maar in een regering van lopende zaken kunnen we weinig veranderen", betreurt hij. "Ik hoop wel dat er via het parlement enkele dingen in beweging kunnen worden gezet."

SP.A: "Schandalig"

David Geerts en Karin Temmerman, Kamerleden voor SP.A, vinden het "onaanvaardbaar" en "schandalig" dat het parket van Antwerpen kleine verkeersboetes niet meer gaat innen. "De malaise bij het gerecht mag de verkeersveiligheid niet in de weg staan", klink het.

Net als het parket en net als De Clerck pleiten ze voor een directe inning, waarbij kleinere boetes administratief worden afgehandeld. Geerts en Temmerman gaan een wetsvoorstel indienen om de boetes via gemeentelijke agentschappen of incassobureaus te innen.