"Niet als kiesvee in het parlement zitten"

Open VLD-voorzitter Alexander De Croo wil dat het parlement de komende maanden zelf politieke akkoorden zoekt in enkele dringende dossiers. Wachten op een nieuwe regering is volgens De Croo alleen maar tijdverlies.

Dinsdag werd het parlementaire jaar zonder veel tromgeroffel op gang getrokken. Omdat er nog geen regering is, zit er volgens veel parlementsleden niets anders op dan met de vingers draaien. Maar daar wil De Croo niet van weten. "Zeggen dat het parlement werkloos is omdat de regeringsformatie geblokkeerd is, daar revolteer ik tegen."

De Croo wil de komende weken op zoek gaan naar parlementaire akkoorden in enkele belangrijke dossiers, te beginnen met asiel en migratie. "In het regeerakkoord van Leterme I was afgesproken dat er een eenmalige regularisatie zou komen, de voordeur een keer open en dan dicht. Daarnaast zou de achterdeur beter worden afgesloten", zegt De Croo in "De ochtend" op Radio 1. "Maar die laatste plannen werden niet uitgevoerd door de val van de regering. Er was nochtans een consensus, de wetsvoorstellen waren in opbouw."

"Wij hebben die voorstellen voor een verstrenging van asiel en migratie nu vervolledigd. Ten eerste eisen we meer integratie. Wie zich hier vestigt, moet de taal van de regio kennen, dus taalexamens zijn logisch. Daarnaast willen we de asielprocedure annuleren voor iedereen die frauduleuze stukken gebruikt. Ten derde willen we een inkomenseis stellen bij gezinshereniging. Er zijn veel redenen voor de armoede in dit land en het falende asielbeleid is er één van. Het is asociaal om mensen naar hier te halen van wie je weet dat ze geen perspectief hebben in onze samenleving."

De Croo wil in het parlement op zoek gaan naar andere partners om de voorstellen goed te keuren. "Wat we willen doen, is eigenlijk het klassieke parlementaire werk. Je doet een voorstel en dan ga je de boer op om de andere partijen te overtuigen. Je doet toch aan politiek om een zekere invloed te hebben. We zijn niet verkozen om als kiesvee in het parlement te zitten."

Maar willen de partijen wel akkoorden sluiten met partijen die later misschien niet in een regering zullen zitten? "Er zijn al verschillende voorstellen geweest, je ziet dat er een mogelijkheid is tot een consensus en het moet geen discussie worden van Nederlandstaligen tegen Franstaligen."

"Di Rupo denkt dat er een regering kan zijn tegen Kerstmis? Dat bewijst ons punt: we hebben alle tijd om de zaken aan te pakken. Andere parlementaire meerderheden zoeken is misschien riskant als we dicht bij een akkoord zouden staan. Maar als blijkt dat we nog enkele maanden hebben, dan hoop ik dat alle parlementsleden hun werk serieus gaan nemen. Dedecker noemde ons de hoogstbetaalde technische werklozen, maar hij sprak ook over activering. Wel, dan hoop ik dat hij zichzelf activeert."

"Cruciaal niet met wie, maar wat we doen"

De Franstalige liberalen van de MR hengelen al weken tevergeefs naar een plekje aan de onderhandelingstafel, maar ook De Croo laat de deur voor een regeringsdeelname nog op een kier staan. "De discussie over wie er aan tafel moet zitten, is een leuke discussie, maar het is niet de kern van het probleem."

"Cruciaal is niet met wie, maar wat we gaan doen. De voorbije maanden heeft onder leiding van de PS een discussie plaatsgevonden, maar er is nooit enig project op papier gezet. Het resultaat is dat iedereen rond de tafel iets anders begrepen heeft en dat De Wever als "verduidelijker" nu moet verduidelijken wat men de voorbije maanden heeft proberen te doen."

"We zijn nu op een punt gekomen waar iemand een voorstel moet doen. Iemand die zegt: "Dit is mijn project, het compromisvoorstel waarvan ik andere partijen kan overtuigen". En of wij dan mee willen praten? Wij zijn beleefde mensen en zijn altijd geïnteresseerd in een inhoudelijke discussie, maar een discussie waarin iedereen elkaar voor rotte vis uitscheldt, hebben we niet nodig."