Apple krijgt patent voor sms-censuur

Apple heeft van de Amerikaanse overheid een patent gekregen waardoor expliciet taalgebruik in een sms geblokkeerd kan worden. Het "anti-sexting"-patent zou door ouders gebruikt kunnen worden om te verhinderen dat hun kinderen op hun iPhone geconfronteerd worden met seksueel geladen boodschappen.

Apple had de aanvraag voor het patent begin 2008 ingediend, maar moest bijna 3 jaar wachten op de goedkeuring door het Patent en Trademark Office.

Sms-berichten die bepaalde "zondige" woorden bevatten, zouden nu gecensureerd kunnen worden of zelfs volledig verwijderd voor ze de ontvanger bereiken. Ouders kunnen er echter ook voor kiezen om een waarschuwings-sms te ontvangen, telkens een bepaalde term in een tekstbericht gebruikt wordt.

Apple geeft toe dat de applicatie de boodschap momenteel nog niet "geschikt" kan maken voor de ontvanger. "We begrijpen ook dat jongeren -al dan niet opzettelijk- boodschappen kunnen versturen en ontvangen met taalgebruik dat hun ouders niet goedkeuren."