Bewogen getuigenis van moeder van Clottemans

Op het proces over de parachutemoord zijn vandaag de zogenoemde moraliteitsgetuigen aan het woord gekomen. Zij hadden allen woorden van lof over voor beschuldigde Els Clottemans. Vooral de getuigenis van haar moeder sprong in het oog en deed de emoties toenemen.

De moeder van Els Clottemans herhaalde dat haar dochter onschuldig is. Ze gaat ervan uit dat Els Van Doren zelfmoord heeft gepleegd. Volgens haar had Van Doren het moeilijk met het dubbelleven dat ze leidde.

"Els is onschuldig. Ze heeft een jaar in de gevangenis gezeten. Toen ze terug thuiskwam, was het een hel. Elke deur die dichtging, deed haar denken aan de geluiden in de gevangenis. Ik smeek u, denk erover na, ze is onschuldig", zei de moeder aan de jury. De familie van Els Van Doren liep daarop woedend de zaal uit.

De moeder van Clottemans zei ook dat haar dochter in haar jeugd erg heeft geleden onder de vroege dood van haar vader. "Maar de laatste jaren ging ze al fluitend door het leven", zei de moeder van de beschuldigde. "Het is een plezier om haar in huis te hebben."

Toen haar broer getuigde over haar, moest Clottemans een traan wegpinken. "Els is erg sociaal, maar veel echte vrienden heeft ze nooit gehad. Ze kwamen en gingen. Misschien had dat te maken met haar psychische problemen", zei haar broer. "Els staat graag in de belangstelling en neemt vlug het woord", zo typeerde hij haar. Ook de broer van de beschuldigde is ervan overtuigd dat ze onschuldig is.

"Geen seconde spijt van aanwerving Clottemans"

 Directrice Anne-Marie De Roose (foto) van school De Goede Lucht in Anderlecht, waar Clottemans tot eind juni lesgaf, zei geen minuut spijt te hebben gehad van Clottemans' aanwerving als lerares. 

De directrice wist bij de sollicitatie dat Clottemans verdachte was in de zaak van de parachutemoord. "Ik deed de nodige opzoekingen en heb inlichtingen ingewonnen bij de inrichtende macht. Iemand die niet beschuldigd is, kunnen we niet weigeren. Ik besloot haar aan te werven", vertelde De Roose, die niets op te merken heeft op Clottemans' gedrag en werk.

"Ze nam haar taak 200 procent op zich. In teamverband is ze een fijne collega, die altijd klaarstond om te helpen. Niets was haar te veel. Ze heeft geen psychopate trekken. Ik heb haar nooit haar stem horen verheffen", aldus De Roose.

"Niet graag positieve dingen horen over Els"

Ria De Sadeleer (foto) geeft les in het derde jaar lerarenopleiding en onderwees Clottemans. "Ik heb haar ervaren als een verstandige studente. Ze kon kritisch zijn, maar als student mag dat. Bij haar vrijlating na de voorhechtenis vatte ze het derde jaar terug aan. Ik ben haar ook gaan bezoeken na haar zelfmoordpoging. Ze vertelde dat de verhoren zwaar en lastig om dragen waren", zei De Sadeleer.

De docente wilde zelf nog iets toevoegen over de werkwijze van een Tongerse speurder. "Een eerste afspraak kon niet doorgaan en daarop reageerde de politieman geagiteerd. Als ik een antwoord gaf, dan kreeg ik niet veel tijd om meer uitleg te geven. Ik las mijn verklaring ook na alvorens te ondertekenen en daarop zuchtte de speurder. Ik bracht wijzigingen aan, maar dat stond hem ook niet aan. Ik ervoer dat als een zekere druk", vond De Sadeleer.

Mieke Van den Bossche, die net als Clottemans vrijwilligerswerk deed in Zuid-Amerika, had bij haar verhoor door de speurders de indruk dat men haar wou overtuigen dat Clottemans de feiten gepleegd heeft. "Men hoorde niet graag positieve dingen over Els", aldus Van den Bossche.

Lerares Sofie Berneau uit Ternat omschreef Clottemans als een behulpzaam, vriendelijk en sociaal persoon. Hilke Van Duynslaeger vroeg Clottemans in het verleden op de vrouw af of ze de moord pleegde. "Ze antwoordde "neen". Ik geloof niet dat ze schuldig is. Ik heb nooit in haar verhalen over de relatie met Marcel Somers iets van jaloezie gehoord. Els is een vrolijk iemand en heel spontaan", stelde Van Duynslaeger.

Vogeleer verdiende met privéfoto's 4.300 euro

Speurder Pierre Kessen kwam het moraliteitsverslag van Clottemans voorstellen. Kessen werd echter vooral aan de tand gevoeld over een proces-verbaal dat hij had opgesteld. Dinsdag getuigde parachutist Mike Vogeleer (foto) dat hij op de beelden van de helmcamera van Van Doren een verdachte beweging van Clottemans had gezien. Dat stond echter niet in het pv dat werd opgesteld nadat de parachutist de beelden had bekeken.

De assisenzaal stond daardoor even op zijn kop. Vic Van Aelst, de advocaat van Clottemans, wil Vogeleer nu opnieuw laten getuigen op het proces, "zodat we kunnen oordelen over zijn geloofwaardigheid".

De geloofwaardigheid van Vogeleer staat ter discussie sinds bekend is dat hij foto's verkocht van de beschuldigde, het slachtoffer en hun minnaar. Hij kreeg voor vier foto's van Het Laatste Nieuws 2.500 euro en beloofde aan de krant exclusiviteit. Maar Vogeleer verkocht nog foto's door aan het weekblad Story. Daarvoor ontving hij 1.800 euro.

"Ik heb een anoniem mailadres aangemaakt en ik heb zelf initiatief genomen om de foto's aan te bieden. Ik ga niet goedpraten wat ik gedaan heb. Het is gebeurd. Ik wou dat ik de klok kon terugdraaien", vertelde Vogeleer. "Over mijn getuigenis van dinsdag... daar blijf ik bij." Beschuldigde Clottemans benadrukte dat zij Vogeleer nooit foto's heeft gegeven.

"Waarde van anonieme brief is nul"

De waarde van de anonieme brief waarin Marcel Somers van de moord op Els Van Doren wordt beschuldigd, is nihil. Dat heeft Patrick Boyen, de openbare aanklager op het proces over de parachutemoord, gezegd.

Marcel Somers was de minnaar van Els Van Doren en Els Clottemans. De brief waarin hij van de moord op Van Doren wordt beschuldigd, kwam vorige week donderdag aan bij het hof van assisen in Tongeren. In de brief stond onder meer dat Somers in een dronken bui gezegd zou hebben dat "als Els me niet meer wil, ze niemand meer zal hebben. De vrije val zal haar dan wel krijgen."

"Aan de brief hecht ik de waarde nul", zei de openbare aanklager. "Na onderzoek blijkt dat de briefschrijver niet geïdentificeerd kan worden." Marcel Somers is ook audiovisueel verhoord over de anonieme brief. Dat onderzoek toonde naar verluidt aan dat hij niets te maken heeft met de beschuldigingen in de brief.

Opnieuw hoogoplopende discussies tussen advocaten

Later gingen Jef Vermassen, de advocaat van Els Van Dorens familie, en Vic Van Aelst nog in de clinch. Vermassen had gesuggereerd dat Van Aelst iets besproken had met een getuige.

Van Aelst insinueerde daarop dat Vermassen iets had besproken met Marcel Somers. "Alstublieft, ik heb Somers in heel mijn leven niet gezien", antwoordde Vermassen daarop verontwaardigd. De hoogoplopende discussies werden Ann Van Doren, de zus van slachoffer Els Van Doren, te veel en ze liep huilend de assisenzaal uit.