Een op de zeven leeft onder de armoedegrens

Armoede is meer dan een te laag loon. Het gaat ook om een gevoel van uitsluiting, slechte levensomstandigheden en een laag gevoel van eigenwaarde. Door de wereldwijde economische crisis zijn heel wat gezinnen in de armoede gestort, ook in België. Zo’n 15 procent van de Belgen leeft onder de armoedegrens, dat is ongeveer één op de zeven.

Onlangs bleek nog dat zelfs het hebben van een job geen bescherming biedt tegen armoede. Bijna 5 procent van de werkende bevolking belandt -ondanks zijn of haar baan- toch in de armoede. Wat betekent armoede nu concreet? We zetten een aantal cijfers op een rijtje:

  • Sommige mensen lopen nu eenmaal meer risico op armoede. 35 procent van wie werkloos is, bijvoorbeeld. Of 22 procent van wie ernstig ziek is. Bij de groep die geen baan heeft, maar wel kinderen, loopt zelfs 7 op de 10 risico om in de armoede te belanden. Opleiding speelt ook een belangrijke rol. Wie een laag onderwijsniveau heeft genoten, heeft gemiddeld 8,2 procent kans om in armoede te belanden. Bij wie een hogere studie heeft genoten, is dat percentage amper 2,7 procent.
  • Mensen onder de armoedegrens stellen een bezoek aan de dokter uit omdat ze dit niet kunnen betalen. Van de totale bevolking doet amper 3 procent dit, bij de groep met de 20 procent laagste inkomens loopt dit op tot 8 procent. Geen wonder dat mensen die arm zijn vaak een negatief beeld hebben van hun gezondheid. 43 procent van de groep met de laagste inkomens noemt zichzelf ongezond.
  • Heel wat kinderen groeien op in een arm gezin. 17 procent van wie jonger is dan 17 groeit op in een gezin onder de armoedegrens. En voor hen is het extra moeilijk om uit die armoede te ontsnappen.
  • Wie arm is, woont ook vaak in een armoedig huis. De helft van de mensen die behoort tot de groep met de 20 procent laagste inkomens heeft een woning met één of meerdere tekorten. Dan denken we aan het ontbreken van degelijk sanitair, vocht of schimmel of gewoon te weinig kamers voor de gezinsleden.
  • Te weinig geld betekent ook keuzes maken. “Luxeproducten” zoals sporten, jeugdbewegingen of culturele activiteiten blijven voor arme mensen een verre droom. 80 procent van de laagste inkomens neemt niet deel aan zo’n activiteiten.

Deze statistieken bieden enkel een vluchtige blik op armoede. Zo verhullen ze bijvoorbeeld generatiearmoede. Kinderen die opgroeien in arme gezinnen lopen veel meer het gevaar om later ook in armoede te moeten leven. Laaggeschoolde ouders, slechte behuizing en een gebrekkige gezondheidszorg: samen vormen ze de cocktail die de kringloop van armoede zo hardnekkig maakt.

Voor meer informatie over armoede en armoedebestrijding in ons land, surf naar www.armoedebestrijding.be.

Meest gelezen