EU wil nieuwe tolheffing voor vrachtwagens

Het Europees Parlement wil zo snel mogelijk een nieuwe tolheffing voor vrachtwagens invoeren, waardoor op termijn ook een deel van de kosten voor lawaai en milieuoverlast in rekening gebracht kunnen worden. Daardoor moet het vrachtvervoer op termijn duurzamer worden, zegt europarlementslid Saïd El Khadraoui (SP.A).

"Het zou een kleine revolutie veroorzaken in de wegtransportsector, omdat de lidstaten dan de mogelijkheid zouden kunnen krijgen om tolsystemen in te voeren. Daardoor gaan vrachtwagens in de toekomst niet alleen betalen voor de infrastructuurkosten, maar ook voor externe kosten zoals lawaai, luchtvervuiling, filekosten", zegt El Khadraoui. "En het hele idee, alleszins van ons als parlement, is dat die nieuwe middelen geherinvesteerd moeten worden in het transportsysteem om het duurzamer te maken en meer efficiënt."

Morgen komen de Europese ministers van Verkeer bijeen in Luxemburg. Zij zullen zich over de nieuwe tolregeling buigen.

lees ook