"Automatische toekenning Omnio-statuut"

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en de OCMW's pleiten voor een automatische toekenning van het Omnio-statuut, waardoor mensen met een laag inkomen minder remgeld moeten betalen bij de dokter. "Want mensen in een kwetsbare positie kennen vaak hun rechten niet of weten niet hoe ze dat recht moeten verkrijgen."

Nu betalen ruim 270.000 mensen minder remgeld bij de dokter omdat ze een laag inkomen hebben. Maar volgens de VVSG en de OCMW's hebben veel meer mensen recht op die goedkopere gezondheidszorg, maar maken ze er geen gebruik van. 

"Bij de invoering van het Omnio-statuut heeft men het cijfer van 800.000 mensen vooropgesteld en we vermoeden dan ook dat veel meer mensen wel in aanmerking komen, maar er geen gebruik van maken", zegt Nathalie Debast van de VVSG. Volgens Debast heeft dat vooral te maken met het feit dat mensen geen weet hebben van dit statuut of niet weten welke stappen ze moeten ondernemen om van dat recht gebruik te maken. "Zeker voor mensen in een kwetsbare positie is dat niet evident, want er komen veel paperassen bij kijken."

"Of je recht hebt op het Omnio-statuut, hangt af van het bruto belastbaar inkomen, een puur fiscaal gegeven dus", aldus nog Debast. "Het lijkt ons dan ook echt niet moeilijk dat men die fiscale gegevens aan de toekenning van dat recht koppelt, zodat mensen niet zelf de stap moeten zetten maar het automatisch toegekend krijgen."

De ziekenfondsen doen naar eigen zeggen veel inspanningen om de mensen te informeren, maar volgens Marc Justaert van de Christelijke Mutualiteit ligt de inkomensgrens te laag en moet die worden opgetrokken als men er meer mensen wil laten van gebruikmaken.