"Door samenwerking is 1+1 meer dan 2"

De welzijnssector moet meer samenwerken om de armoede in Vlaanderen beter te bestrijden. Dat heeft minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) gezegd tijdens een bezoek aan Niemandsland in Aalst, een opvangcentrum voor armen.

Zondag is er de werelddag voor armoede en dat was voor Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) een gelegenheid om de nacht door te brengen in een opvangcentrum waar mensen in armoede steeds terechtkunnen.

Vandeurzen hield vanochtend een pleidooi voor een tweesporenbeleid om de armoede aan te pakken. "Het is niet alleen een kwestie van centen. Iedereen in de hulpverlening beseft heel goed dat het niet volstaat om mensen alleen maar een uitkering te geven. Men moet mensen ook de kans geven om hun leven in handen te nemen. Geld geven en zeggen "trek uw plan" is geen beleid om mensen uit de armoede te halen", zegt Vandeurzen in "De ochtend" op Radio 1.

De minister van Welzijn ziet daarom een belangrijke rol weggelegd voor alle instellingen die af en toe geconfronteerd worden met armoede. Samenwerking is het codewoord om proactief op te treden. "Er zijn te weinig middelen en we zetten die in waar we kunnen, maar daarnaast bewijzen initiatieven zoals hier, waar een OCMW en een CAW samenwerken, dat de optelsom van 1+1 meer is dan 2."

Vandeurzen geeft het voorbeeld van mensen die uit een psychiatrische instelling of uit de gevangenis komen. "Vanuit het ziekenhuis zou men moeten waken dat het traject wordt overgenomen door andere instellingen die hulp kunnen geven. Dat zal de kwaliteit van de hulpverlening absoluut verbeteren. Als men er vroeg bij kan zijn, dan vermijdt men vaak dat men achteraf een geweldige problematiek moet oplossen."

"Armoede in Vlaanderen is overal, het is een stuk van onze samenleving. Het is belangrijk dat iedereen dan ook de signalen ontdekt zodat we armoede vroeger kunnen detecteren. We weten dat we meer moeten inzetten op preventie. Dat is ook het beleid dat we in de toekomst prioriteit moeten geven."