"Geen probleem dat mama ging springen"

Op het proces van de parachutemoord hebben vanmiddag Karol en Vincent De Wilde getuigd, de twee kinderen van slachtoffer Els Van Doren. "Mijn zus en papa hebben het (de sabotage van de parachute, red.) absoluut niet gedaan", verklaarde Vincent, die meermaals in tranen uitbarstte. Karol acht het dan weer onmogelijk dat haar moeder zelfmoord pleegde.

De zoon van Van Doren begon zijn getuigenis wat onwenning en had het duidelijk moeilijk. Hij had er geen problemen mee dat zijn moeder in het weekend op de parachuteclub in Zwartberg vertoefde. "Ze was er voor ons de hele week", legde Vincent uit. 

Hij vertelde dat het gezin zich na de dood van Van Doren probeerde te herpakken: "We proberen het verlies van mama zo goed mogelijk te verwerken. Nu met het proces komt alles weer terug. Mama is een zekerheid in het leven en als je die verliest, dan stort uw hele wereld in."

"Zelfmoord ? Mama had ons nog"

Na Vincent kwam Karol, de dochter van Van Doren, als getuige naar voren. De getuigenis van Karol is belangrijk omdat zij door Clottemans werd aangewezen als mogelijke dader. "Zij was het ook beu dat haar mama altijd ging springen en wilde haar misschien laten schrikken", insinueerde Clottemans twee weken geleden.

"Ik was fier dat ze aan parachutespringen deed. Dat maakte haar uniek", counterde Karol Clottemans' getuigenis. Ze weerlegde ook de stelling dat haar moeder zelfmoord zou gepleegd hebben. "Ze had ons nog. Ik hou het niet voor mogelijk dat iemand dat nog maar durft te zeggen." Een emotionele Karol riep ook nog dat enkel een "gestoord iemand dit haar mama aangedaan heeft".

Eerder op de dag was ook al de stiefmoeder van Van Doren aan het woord gekomen. Ingrid Borré benadrukte dat Van Doren en haar echtgenoot een tandem vormden. "Ik heb nooit ruzies gezien", zei ze. Borré bevestigde ook dat De Wilde niets wist van de buitenechtelijke relatie van zijn vrouw.

"En nu aandacht voor het proces"

Op het proces van de parachutemoord hebben vanmorgen Jef Vermassen, advocaat van slachtoffer Els Van Doren, en Vic Van Aelst, advocaat van beschuldigde Els Clottemans, opgeroepen om terug te keren naar de essentie van de zaak: de fatale sprong van Van Doren. De aandacht wordt immers al een paar dagen afgeleid door de fotoverkoop van getuige en parachutist Mike Vogeleer.

Vanochtend moest Vogeleer opnieuw getuigen nadat Van Aelst daar had op aangedrongen om "te kunnen oordelen over de geloofwaardigheid van Vogeleer".

Dinsdag getuigde parachutist Mike Vogeleer (foto) dat hij op de beelden van de helmcamera van Van Doren een verdachte beweging van Clottemans had gezien. Dat stond echter niet in het pv dat werd opgesteld nadat de parachutist de beelden had bekeken.

De geloofwaardigheid van Vogeleer staat ter discussie sinds bekend is dat hij foto's aan de media verkocht van de beschuldigde, het slachtoffer en hun minnaar Marcel Somers.

"Ik zit ofwel hier, ofwel in mijn cel"

Vanochtend werd echter opnieuw over de verkochte foto's gepraat. Vogeleer verklaarde dat hij de privéfoto's die hij aan Het Laatste Nieuws verkocht had, via mail gekregen heeft van Clottemans. Gisteren benadrukte Clottemans dat ze "Vogeleer nooit foto's heeft gegeven". Vandaag herinnerde de beschuldigde zich plots dat ze een mail met foto's had verzonden naar de toenmalige vriendin van Vogeleer.

De tweede reeks foto's die Vogeleer heeft verkocht aan Story waren afkomstig van een netwerksite van Clottemans. Van die site wist Clottemans niet meer dat haar account nog openstond.

Openbaar aanklager vond dat eigenaardig aangezien "donderdag om 15.15 uur nog wijzigingen waren aangebracht aan de site". "Ik zit ofwel hier, ofwel in mijn cel. Ik weet er niets van. Misschien heeft iemand de site gekraakt", verdedigde Clottemans zich.