Advocaat dient een klacht in tegen Léonard

Een advocaat uit Oostkamp heeft een klacht ingediend bij het Centrum voor Gelijke Kansen tegen aartsbisschop Léonard voor zijn uitspraken over aids. Léonard noemt de ziekte 'een vorm van gerechtigheid' in zijn nieuwe boek.

De voorstelling van het boek "Monseigneur Léonard - gesprekken" deed gisteren veel stof opwaaien. De aartsbisschop neemt er geen blad voor de mond en doet enkele omstreden uitspraken. Zo noemt hij homoseksualiteit "een verkeerd begrepen vorm van seksualiteit" en vindt hij dat "aids een vorm is van immanente gerechtigheid".

De reacties bleven niet lang uit. "Weerzinwekkend", vond Vlaams parlementslid Jan Roegiers (SP.A) en ook andere politieke partijen en betrokken verenigingen uit het middenveld reageerden onthutst.

Een dag later is een klacht ingediend tegen Léonard bij het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding. Die komt van Jean-Marie De Meester, een advocaat uit Oostkamp. Hij had eerder al een klacht ingediend toen de aartsbisschop homoseksualiteit had vergeleken met anorexia, maar die werd echter zonder gevolg geklasseerd.

"De vrijheid van meningsuiting is een belangrijke waarde, maar anderzijds stellen we vast dat hij die uitspraken steeds herhaalt", zegt De Meester. "Het begrip "aanzetten tot haat" moet volgens mij ook ruim worden geïnterpreteerd. De herhaalde uitspraken van de aartsbisschop ten aanzien van holebi's kunnen mensen aanzetten zich af te zetten tegen hun eigen seksualiteit. Ik verwijs bijvoorbeeld naar het hoger aantal zelfdodingen bij holebi-jongeren ten aanzien van heterojongeren."

Ook de Gentse bisschop Van Looy, die jarenlang in Afrika heeft gewerkt en de aidsproblematiek kent, verzet zich tegen de uitspraken van zijn collega. "Het zou niet mogen dat mensen door zo'n uitspraak nog meer afzien omdat ze gestigmatiseerd worden."