Akkoord over tolheffing voor vrachtwagens

De Europese ministers van Transport hebben een akkoord bereikt over nieuwe regels voor tolheffing voor vrachtwagens. Staatssecretaris Etienne Schouppe (CD&V) legde een compromis op tafel en een meerderheid van de ministers van Transport steunde zijn voorstel.

De transportministers willen dat vrachtwagens in de toekomst ook tol moeten betalen voor de lawaaihinder, luchtvervuiling en files die ze veroorzaken.

Er bestaan voor vrachtwagens verschillende tolsystemen in Europa. In Frankrijk is er de bekende péage voor sommige snelwegen.. Duitsland (foto) heeft een systeeem van elektronisch rekeningrijden voor vrachtwagens: chauffeurs betalen per gereden kilometer.

Ook Tsjechië en Slovakije hebben een gelijkaardig systeem als Duitsland. België, Nederland, Luxemburg, Denemarken en Zweden doen het nog anders. Vrachtwagenchauffeurs moeten een “eurovignet” kopen om op het wegennet van die 5 landen te mogen rijden. Vroeger ging het om een papieren vignet, nu is het een “paperless” elektronisch vignet, te koop voor een jaar, of voor een kortere periode. Naargelang het typevrachtwagen kost een jaarvignet 750 tot 1.700 euro.

De tolsystemen mogen dan verschillend zijn, toch geldt voor alle systemen dezelfde Europese regel: om de hoogte van de tol te berekenen mogen de lidstaten alleen slijtage aan het wegennet in rekening brengen. De transportministers willen nu dus ook andere kosten in rekening kunnen brengen: lawaaihinder en luchtvervuiling. Hierdoor zou de tol stijgen. Nu kost de tol volgens de Europese Commissie ongeveer 15 à 25 cent per kilometer, er zou 3 à 4 cent bijkomen.

De lidstaten zullen ook de filekosten in rekening mogen brengen. Tijdens de spitsuren mogen ze de tol 175 procent verhogen. Vrachtwagens zullen aan die duurdere tol kunnen ontsnappen door tijdens daluren te rijden, want dan zou er een lagere tol geheven moeten worden.

Waar gaat het geld naartoe?

Wat nu met de opbrengst van die extra tol? De Europese Commissie en het Europees Parlement willen dat de opbrengsten alleen gebruikt mogen worden voor investeringen in mobiliteit en infrastructuur. Sommige landen zijn hiertegen. Daarom is er nu alleen een “aanbeveling” goedgekeurd om de opbrengsten te “oormerken”, dit wil zeggen vast leggen voor infrastructuurwerken. Het is een aanbeveling, elk land mag zelf beslissen wat het daarmee doet.

De komende maanden zal er onderhandeld worden met het Europees Parlement. Pas wanneer er een akkoord is tussen de transportministers en het Europees Parlement, worden de nieuwe regels van kracht.

Rob Heirbaut

lees ook