Léonard: "Ik ben verkeerd begrepen"

Aartsbisschop Léonard benadrukt dat zijn omstreden uitspraken over aids "verkeerd begrepen" zijn. In een nieuw boek noemt Léonard aids "een soort van gerechtigheid". Dat lokte heel wat protest uit. Bij het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding is zelfs een klacht ingediend tegen de aartsbisschop.

Op een persconferentie zegt Léonard nu verkeerd begrepen te zijn. Hij gaf aan dat hij enkel over promiscue seksueel gedrag, met aids tot gevolg, zijn mening had gegeven.

"Aids is niet een straf van god, maar een logisch gevolg van wisselende seksuele contacten", legt Léonard uit. "Het ging niet over aids door bloedtransfusies of als ziekte waarmee iemand geboren is."

Léonard trok een vergelijking met roken om zijn woordgebruik te verklaren: "Als iemand longkanker krijgt door te roken, is de kanker een soort van immanente gerechtigheid. De feiten, die bewust gedaan werden, hebben een gevolg."

De aartsbisschop heeft naar eigen zeggen veel sympathie voor patiënten die seropositief zijn of lijden aan aids en velt geen oordeel. Hij verwees daarbij naar een andere passage uit zijn boek, waarin hij stelt dat aidspatiënten en seropositieven "nooit het voorwerp van discriminatie" mogen zijn. "Ik wilde niet choqueren, enkel het respect voor elke mens benadrukken. Ik wilde mijn houding bekendmaken. Ik betreur het dat die niet genoeg naar voren kwam", aldus Léonard.

Léonard haalde ook uit naar de pers. "Het verbaast me toch een beetje dat men niet in staat is een tekst te lezen, en dat van mensen waarvan het beroep erin bestaat woorden te gebruiken", sneerde hij . In het boek "Mgr. Léonard - Gesprekken" zegt Léonard dat aids niet maf worden gezien als een straf van God, maar als een vorm van "immanente gerechtigheid" ten gevolge van prosmiscue gedrag. Volgens de Dikke Van Dale betekent immanente gerechtigheid "een zich in het verloop der geschiedenis noodzakelijk en onvermijdelijk openbarende gerechtigheid".

"Volledig onterecht"

Desondanks blijven de negatieve reacties op de uitlatingen van Léonard binnenstromen, ook vanuit kerkelijke en christendemocratische hoek.

Zo heeft de Gentse bisschop Luc Van Looy het er moeilijk mee. Van Looy is in Afrika vaak in contact gekomen met slachtoffers van aids. "Het zou niet mogen, vind ik, dat door zo'n uitspraak de zieken nog meer moeten afzien omdat ze gestigmatiseerd worden", zegt Van Looy.

Premier Yves Leterme (CD&V) reageert nog scherper. "Ik wil er ten stelligste afstand van nemen. Er bestaat natuurlijk vrijheid van meningsuiting, en die mening is heel duidelijk. Maar het is zeker niet de mijne. Ik vind ze volledig onterecht."