Regering neemt maatregelen in gezondheidszorg

De ontslagnemende regering-Leterme heeft enkele nieuwe maatregelen in de gezondheidszorg aangekondigd om het systeem draaiende te houden. Het gaat onder meer om een beperkt sociaal akkoord voor de federale witte sector en om steun aan patiënten met dringende noden.

Vorige week kondigde de ontslagnemende regering-Leterme een evenwicht aan in de sociale zekerheid voor volgend jaar. Toch zijn er nieuwe initiatieven.

Zo is er een sociaal akkoord voor 1 jaar voor het personeel van de ziekenhuizen, de rusthuizen, de revalidatiecentra en de thuisverpleging. De nadruk ligt daarbij op het creëren van nieuwe banen en extra middelen voor de tweede pensioenpijler. Ontslagnemen premier Yves Leterme (CD&V) hoopt dat dat voorbeeld ook zal gevolgd worden voor de komende onderhandelingen over loon- en arbeidsvoorwaarden in de privésector.

Daarnaast trekt de regering 60 miljoen euro uit voor meer hulp aan chronisch zieken, kankerpatiënten en mensen met een zeldzame ziekte. De nieuwe maatregelen worden grotendeels gecompenseerd door besparingen in de geneesmiddelensector en inzake de prestaties van specialisten.