UGent schorst professor Marc Cogen

De Gentse professor Internationaal Publiekrecht Marc Cogen is preventief door de Universiteit Gent geschorst wegens klachten over "grensoverschrijdend gedrag".

"Op basis van herhaalde meldingen wegens grensoverschrijdend gedrag en in het belang van het onderzoek van een formele klacht bij de externe psychosociaal preventieadviseur tegen professor Marc Cogen, heeft de UGent prof. Marc Cogen preventief geschorst in het belang van de dienst", klinkt het in een mededeling van de universiteit.

Hij wordt voorlopig de toegang tot de universitaire terreinen en gebouwen ontzegd. "Met onmiddellijke ingang, tenzij hij door de academische overheid zou worden uitgenodigd of hem uitdrukkelijke toestemming zou worden verleend en deze hem begeleidt", klinkt het nog. De hoogleraar behoudt wel zijn salaris.

De 55-jarige Marc Cogen werd in het voorjaar al zijn lesopdracht internationaal publiekrecht, een verplicht vak voor eerstejaarsstudenten rechten, afgenomen. Hij kon wel nog een aantal keuzevakken doceren.

De professor schuwde in het verleden geen controversiële standpunten rond Israël, de Verenigde Staten en de oorlog in Irak. Hij zou de universiteit en een aantal collega's van antisemitisme beschuldigd hebben. Cogen is medeoprichter en lid van de raad van bestuur van de "European Friends of Israël", een Europese lobbygroep voor Israël.

Marc Cogen is voorlopig niet bereikbaar voor commentaar.