"Vlaanderen zal Brussel nooit loslaten"

Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) pleit voor meer redelijkheid in de gesprekken over de staatshervorming. In Le Soir zegt hij ook klaar en duidelijk dat Brussel de hoofdstad van Vlaanderen is, en dat hij Brussel bijgevolg niet zal loslaten.

Na de federale verkiezingen van 13 juni lijkt ons land verder weg te zakken in een diepe institutionele crisis, waarbij Vlaamse en Franstalige partijen steeds meer met getrokken messen tegenover elkaar staan. Kris Peeters is daar naar eigen zeggen niet zo blij mee.

"Ik heb altijd gepleit voor een rationele benadering van de staatshervorming", zegt hij in Le Soir, "maar ik stel vast dat de verwijten zich opstapelen en uitgroeien tot echte ruzies. We staan vandaag erg ver van de redelijkheid." Volgens hem is wederzijds respect een belangrijke voorwaarde om een akkoord over de hervorming van de staat te kunnen bereiken, en daarbij moeten de gesprekspartners met concrete elementen voor de dag komen. 

"Politiek is alleen mogelijk als mensen elkaar vertrouwen, als ze echt een akkoord willen bereiken en hun woorden in daden omzetten." Kris Peeters, toponderhandelaar voor CD&V, profileert zich duidelijk als de man boven de "politieke mêlee".

Zijn einddoel? "Het is de bedoeling dat de gefedereerde entiteiten nieuwe competenties en nieuwe verantwoordelijkheden krijgen. Dat moet een geleidelijk proces zijn." Peeters laat zich naar eigen zeggen niet verblinden door de bevoegdheidsoverdrachten ter waarde van 15,8 of 12 miljard euro. Hij wil ook dat de regio's verantwoordelijk worden over eigen inkomsten, bijvoorbeeld voor minstens 50 procent van de belastinginkomsten. "Ik denk niet in termen van vette vissen of symbolen", luidt zijn boodschap.

Wat met Brussel?

Als we praten over staatshervorming, dan is de problematiek van Brussel nooit veraf. "We moeten ophouden om te praten over een uitbreiding van Brussel en ons veeleer afvragen welke de problemen en de uitdagingen van Brussel zijn", vindt Peeters.

De problemen van Brussel oplossen is volgens de Vlaamse nummer één een "collectieve verantwoordelijkheid".  De stemmen die aan Franstalige kant opgaan dat Vlaanderen zich desnoods maar moet afscheuren van Wallonië-Brussel, verwijst hij naar de prullenmand. "Ik zal Brussel nooit loslaten. Nooit! Brussel is de hoofdstad van Vlaanderen en de toegevoegde waarde van Brussel voor Vlaanderen is aanzienlijk."

Hij nuanceert ook de stelling dat Brussel een Franstalige stad is. "Wat is een Franstalige meerderheid? Brussel is een rijke stad, waar verschillende nationaliteiten samenleven. Ik weet niet hoeveel mensen daar Turks, Marokkaans of Engels spreken."

De Vlaamse regeringsleider pleit voor een oplossing van de Brusselse problematiek binnen een Belgisch kader.