"Taalkennis Franstalige officieren te zwak"

"We stellen vast dat er een gebrek is aan Franstalige kandidaten die beide landstalen perfect kennen." Het kabinet van minister van Defensie Pieter De Crem (CD&V) geeft toe dat er minder Franstaligen aan de top van het leger zijn.

Kolonel Luc Gennart, de commandant van de luchtmachtbasis van Florennes, luidde gisteren de alarmbel. Volgens hem worden de Franstaligen uitgerangeerd aan de top van het Belgische leger en worden de beslissingen steeds vaker genomen door de Vlamingen.

Het kabinet van minister van Defensie De Crem geeft toe dat de topfuncties vaker worden ingenomen door Nederlandstaligen. "Zijn kritiek gaat over de benoeming van topofficieren, dat zijn de generaals en de admiraals", zegt De Crems woordvoerder Kurt Verwilligen. "De benoemingsprocedure voor hen is in 1959 bij wet geregeld. De perfecte kennis van beide landstalen is vereist, de kandidaten moeten in staat zijn om zowel in het Nederlands als in Frans bevelen te geven."

"We passen objectieve criteria toe in de bevorderingscyclus, maar stellen echter vast dat er een ernstig gebrek is aan Franstalige kandidaten die aan die voorwaarde voldoen. De Generale Staf is zich daarvan bewust en onderneemt ook stappen om Franstaligen aan te moedigen om mee te doen aan de taalexamens."

Verwilligen ontkent ook dat er plannen bestaan om de luchtmachtbasis van Florennes te sluiten en de F-16's over te hevelen naar Vlaanderen. "Dit is een regering in lopende zaken. Het enige dat we afhandelen is het plan-De Crem dat werd goedgekeurd in het parlement. Daarin staat niets over een sluiting van Florennes."