Franstaligen wijzen tekst De Wever af

De Franstalige socialisten en christendemocraten kunnen zich niet vinden in wat ze de "unilaterale" compromistekst van koninklijk verduidelijker Bart De Wever (N-VA) noemen.

Vanavond hebben de twee Franstalige partijen de compromistekst van verduidelijker Bart De Wever (N-VA) dus afgewezen. Daardoor lijkt het overleg over een nieuwe regering verder weg dan ooit.

De PS betreurt het dat het de tekst van De Wever moet afwijzen. Die inspireert op sommige punten wel, maar zet in zijn geheel het evenwicht tussen Vlamingen en Franstaligen op de helling, vindt de partij. Sommige voorstellen worden zelfs als "provocerend" beschouwd.

De PS stoort zich vooral aan de financieringsmechanismen die De Wever voorstelt. Volgens hen bedreigen die de ontwikkeling en het welzijn van Wallonië en Brussel. Op termijn zou de federale overheid niet langer in staat zijn om de solidariteit tussen alle Belgen te verzekeren.

De Franstalige socialisten  vinden ook dat de rechten van de Franstaligen in de Vlaamse rand rond Brussel met de voeten worden getreden en dat Brussel in de voorstellen van De Wever niet erkend wordt als een volwaardig gewest.

"Onevenwichtig", aldus CDH en Ecolo

Ook de Franstalige christendemocraten van het CDH hebben de tekst vrij snel afgewezen als "een unilateraal standpunt" dat de verschillende visies niet dichter bij elkaar zou brengen.

Volgens het CDH moeten er nu "echte onderhandelingen" komen en moeten alle partijen compromissen kunnen sluiten om tot een finaal en "evenwichtig" akkoord te kunnen komen.

Ook het groene Ecolo noemt de nota van De Wever "eenzijdig en onevenwichtig". Volgens de Franstalige groenen gaat die in tegen de belangen van Walen en Brusselaars.

Net als de PS valt Ecolo over de door De Wever voorgestelde financieringsmechanismen, over de rechten van de Franstaligen in de Vlaamse rand en over de mogelijkheid van de federale staat om de solidariteit te verzekeren.