"Alle Franse oliedepots zijn gedeblokkeerd"

Volgens de Union Française des Industries Pétrolières (UFIP), de Franse petroleumfederatie, zijn alle olieopslagplaatsen ontzet sinds vandaag. Vorige week werden die allemaal geblokkeerd door actievoerders tegen de pensioenplannen van de Franse regering.

De olieopslagplaatsen zijn ontzet door de ordediensten ofwel hebben de actievoerders zelf hun blokkade opgeheven. Vorige week dreigden de acties tegen de pensioenplannen van de Franse regering de brandstofbevoorrading in het gedrang te brengen. Op een bepaald ogenblik zat zowat een derde van de tankstations zonder brandstof.

De acties aan de brandstofdepots en de raffinaderijen waren uitgegroeid tot het belangrijkste drukkingsmiddel tegen de pensioenhervorming, waarbij de pensioenleeftijd wordt opgetrokken. Nu de blokkades zijn beëindigd, lijkt het protest langzaam dood te bloeden.

Toch hebben de vakbonden voor 28 oktober en 6 november nieuwe stakingen aangekondigd. Intussen wordt er nog op verschillende plaatsen actie gevoerd, onder meer bij de huisvuilophaling in Marseille en Toulouse en bij de spoorwegen.

Vrijdagavond, aan de vooravond van de Franse herfstvakantie,  keurde de Senaat de hervorming goed. Voor de wet in werking kan treden, moet een gezamenlijke commissie van Kamer en Senaat de teksten nog op mekaar afstemmen. Deze week nog kan die versie dan in Kamer en Senaat definitief worden goedgekeurd.

Intussen pleit Bernard Thibault, de leider van de communistische vakbond CGT, ervoor om de pensioenwet niet officieel af te kondigen. De vakbonden blijven streven naar nieuwe onderhandelingen over de toekomst van de pensioenen.