"Bedrijven uit EU steunen klimaatontkenners VS"

Enkele Europese bedrijven proberen een strengere milieuwetgeving in de Verenigde Staten tegen te houden. Ze doen dat door geld te geven aan kandidaten voor de Senaatsverkiezingen. Dat staat in een rapport van de actiegroep Climate Action Network (CAN).

Op 2 november zijn er tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten. Een derde van de huidige senatoren moet strijden voor een nieuwe termijn. De verkiezingen zijn belangrijk omdat ze het overwicht van de Democratische partij, waartoe president Obama behoort, kunnen doen wankelen. Ook binnen Obama's partij zijn er tegenstanders van het klimaatbeleid waarmee de president de uitstoot van broeikasgassen aan banden wil leggen.

De actiegroep CAN bestudeerde de financieringsstromen van enkele kandidaten die fel gekant zijn tegen strengere milieuwetgeving. Daaruit blijkt dat enkele Europese industriereuzen in het totaal al 171.000 euro gaven aan die kandidaten. Het gaat onder meer om Arcelor Mittal, GDF Suez, BP, BASF, Bayer en Lafarge.

Ook Bond Beter Leefmilieu (BBL), dat deel uitmaakt van het CAN, hekelt de houding van de bedrijven. "In Europa kanten ze zich tegen maatregelen die de klimaatproblematiek aanpakken, met als argument dat de VS eerst een doeltreffender klimaatbeleid moet voeren", zegt Thomas Wyns van CAN. "Maar zo ondergraven ze de diplomatieke positie van de EU in de klimaatdossiers."

Opvallend is dat een aantal van die bedrijven in Europa net proberen om zich een groen imago aan te meten. "In Europa doen die bedrijven aan "greenwashing"", zegt Wyns. "Wij verwachten een duidelijk antwoord van die bedrijven."

In de lijst van Europese bedrijven had CAN ook het Belgische chemiebedrijf Solvay vernoemd. Maar het gaat om Solvay Abbott. Dat is een tak van het bedrijf die vorig jaar werd overgenomen door het Amerikaanse Abbott en nu geen banden meer heeft met het Belgische bedrijf.