"Cijfers zijn niet de essentie van het debat"

Na het heen-en-weer-gescheld tussen N-VA- en PS-kopstukken van de afgelopen dagen lijkt N-VA-Kamerfractieleider Jan Jambon de deur weer enigszins op een kier te zetten. In "Terzake" zei hij dat hij van de Franstaligen wil vernemen of ze in het systeem van fiscale autonomie willen stappen. De discussie over de cijfers is dan voor later

"De cijfers zijn niet de essentie van het debat", zegt Jambon. Hij lijkt daarmee wat olie op de woelige golven van de afgelopen dagen te gieten: vanuit PS-hoek werd de N-VA verweten niet bereid te zijn tot een compromis, terwijl de N-VA de PS dan weer verweet hen uit de formatiegesprekken te willen houden.

In "Terzake" leek Jambon weer vooruit te willen kijken. "Nog nooit hebben we van de Franstaligen een ja gehoord op de vraag naar een bereidheid om in het systeem van fiscale autonomie te stappen", zegt het N-VA-kopstuk. Als de Franstaligen positief antwoorden op die volgens hem essentiële vraag, kunnen de technici vervolgens de verschillen in de cijfers wegwerken. 

"De Franstaligen zijn heel goed met woorden. Ik zou nu graag ook de daden zien", zegt Jambon met een boutade.

Toch blijft de ergernis groot bij de Vlaams-nationalisten. Jambon geeft toe dat het "niet prettig" is om alleen te staan met de vraag naar de agendering voor het splitsingsvoostel voor BHV. "Wij gaan de parlementaire weg trachten te bewandelen, want de andere weg van het compromis heeft niet tot resultaat geleid." Afwachten of de "parlementaire weg" wel tot resultaat leidt.

Di Rupo ontkent aan de kant schuiven N-VA

Eerder vandaag zei PS-voorzitter Elio Di Rupo dat niemand ooit geprobeerd heeft om de N-VA opzij te schuiven bij de vorming van een nieuwe regering. Vorig weekend had N-VA-voorzitter Bart De Wever gezegd dat hij uit betrouwbare bron vernomen had dat de PS contacten had gelegd in een poging een regering zonder de Vlaams-nationalisten te vormen.

Di Rupo ontkent dat in alle toonaarden. "Ik heb nooit iemand in mijn omgeving, in een andere partij of bij de PS ontmoet die wilde dat de N-VA geen deel zou uitmaken van een regering. De N-VA heeft in Vlaanderen gewonnen. De N-VA moet in de regering", aldus Di Rupo.

Volgens Di Rupo is het de verantwoordelijkheid van de PS, de N-VA en de andere partijen rond de tafel om een oplossing te vinden voor de huidige crisis. Hij benadrukt ook de "gigantische" inspanningen die de Franstalige partijen al hebben geleverd, zelfs al vinden "anderen" die "onbetekenend".

Klaar met eerste ronde

Koninklijk Bemiddelaar Johan Vande Lanotte (SP.A) heeft intussen alle voorzitters van de zeven onderhandelende partijen gezien.

Vandaag was het de beurt aan Joëlle Milquet van CDH, Wouter Van Besien van Groen! en Jean-Michel Javeaux van Ecolo.

De koning heeft vanmiddag ook MR-topman Didier Reynders in audiëntie ontvangen. Die ontmoeting zou losstaan van de regeringsvorming, zo is uit goede bron vernomen.