Clottemans gaat in cassatie tegen veroordeling

Els Clottemans gaat in cassatie tegen het arrest van het Tongerse hof van assisen. Clottemans werd vorige donderdag in het proces over de parachutemoord tot 30 jaar cel veroordeeld voor de moord op haar vriendin en liefdesrivale Els Van Doren.

Wat de argumentatie is van Clottemans om cassatieberoep aan te tekenen, is nog niet duidelijk. Maar volgens haar advocate Katrien Van der Straeten houdt Clottemans vol dat ze onschuldig is en ziet ze geen andere uitweg dan naar Cassatie te stappen.

"We spreken nu een cassatie-advocaat aan om de procedures te bekijken", zegt Vic Van Aelst, de tweede advocaat van Clottemans. Veel details kon hij daarover nog niet geven.

Het Hof van Cassatie kan geen uitspraak doen over de zaak ten gronde, enkel over procedurefouten. Als het Hof vaststelt dat er procedurefouten zijn gebeurd, wordt het arrest van het Tongerse assisenhof vernietigd en moet het proces elders worden overgedaan.

Intussen circuleren er op het internet veel steunbetuigingen aan Els Clottemans. "Die betekenen een morele steun voor haar", bevestigt Vic Van Aelst.