Gewone bij brand in Mol

sdfdfdff

De Smedt argumenteerde dat straffen blijkbaar geen zin meer hadden omdat ze toch niet werden uitgevoerd. Volgens hem was de beklaagde - een dief - als het ware aangezet om weer te gaan stelen, net omdat hij zijn straf nooit had moeten uitzitten