Heisa over "nazi-diplomaten" in Duitsland

In Duitsland is grote beroering ontstaan naar aanleiding van een historisch onderzoek. Daaruit zou blijken dat veel diplomaten uit de nazi-periode na de oorlog opnieuw in dienst zijn genomen door Buitenlandse Zaken.

Het onderzoek heeft jaren geduurd en werd indertijd opgestart op vraag van de toenmalige groene minister van Buitenlandse Zaken Joshka Fischer. Tal van bekende Duitse historici hebben daaraan meegewerkt. Het verslag is 900 bladzijden lang en wordt nog deze week voorgelegd aan het Duitse parlement.

Uit de studie zou blijken dat veel diplomaten van Buitenlandse Zaken onder het nazi-regime actief hebben meegewerkt aan wandaden en aan de holocaust. Slechts weinigen zouden uit protest hun ontslag hebben aangeboden.

Het onderzoek doorprikt de mythe dat veel diplomaten weinig of niets zouden afgeweten hebben van de holocaust. Nu blijkt dat de meesten onder hen dat wel wisten en dat ze zelfs actief hebben meegewerkt aan de misdaden van het nazisme. Een van de historici bestempelt het toenmalige ministerie van Buitenlandse Zaken zelfs als "een criminele organisatie".

De nazi-minister van Buitenlandse Zaken Joachim von Ribbentrop (foto boven) is overigens na de oorlog op het proces van Nürnberg ter dood veroordeeld wegens zijn aandeel in de nazi-misdaden en het aanzetten tot oorlog.

Erger is nog dat veel van die diplomaten bij de oprichting van de Bondsrepubiek opnieuw in dienst kwamen van Buitenlandse Zaken. Helemaal nieuw is dat echter niet, want volgens de omroep ARD zou de toenmalige oppositie in '51 al geprotesteerd hebben tegen die gang van zaken. Ook toenmalig kanselier Konrad von Adenauer zou niet erg blij geweest zijn met de gang van zaken, maar zei later dat hij weinig experts vond die niet eerder een nazi-partijkaart hadden gehad.

Huidig minister van Buitenlandse Zaken, de liberaal Guido Westerwelle, is geschokt door het rapport en zegt dat dat verplichte lectuur is voor iedereen die nu op zijn departement werkt.