Truckers eisen meer, betere en veilige parkings

Truckers van de socialistische vakbond ABVV hebben actiegevoerd voor de gebouwen van transportfederatie Febetra. Ze eisen meer parkings langs de autosnelwegen, en die moeten ook meer comfort en veiligheid bieden.

Het ABVV publiceert al drie jaar samen met de BTB, de Belgische Transportarbeidersbond, de resultaten van een uitgebreid bezoek aan de parkings langs de Belgische snelwegen.

5 vaststellingen in het rapport:

  • het leven is nog steeds duur onderweg
  • persoonlijke hygiëne is moeilijk. Voor de vrouwelijke chauffeurs is het extra moeilijk
  • 's nachts en 's avonds is er te weinig parkeerplaats
  • comfortabele parkings zijn meer dan ooit een Europees probleem
  • veiligheid is - nog steeds - geen prioriteit

80 procent van de truckers klaagt over de parkings, licht Frank Moreels van het ABVV het rapport toe. Er zijn er veel te weinig, vaak is er geen sanitair. Het eten en drinken is veel te duur en het is er dikwijls ronduit gevaarlijk.

Volgens Moreels is er nauwelijks politiecontrole. "Tijdens onze inspectierondes hebben wij nooit een politiecontrole meegemaakt. Bovendien stellen we vast dat de camerabewaking vaak enkel op het pompstation gericht staat of op het restaurant en nooit op de parking waar de trucks staan."

Uit het rapport blijkt ook dat er flink wat ladingdiefstallen gepleegd geworden, maar ook diefstallen van persoonlijke bezittingen. Vaak gaan die gepaard met zware agressie. "Ook tijdens de vakantie hebben we kunnen meemaken dat een politiepatrouille die intervenieerde bij een ladingdiefstal, met kalajsnikovs werd beschoten", aldus Moreels.