“Begrotingstekort terugdringen nu niet mogelijk”

De Brusselse regering gaat voor volgend jaar uit van een begrotingstekort van 313 miljoen euro, net als dit jaar. Volgens Brussels minister-president Charles Picqué (PS) is het onmogelijk om het tekort nu terug te dringen.

Normaal gezien had het deficit teruggedrongen moeten worden met het oog op een begrotingsevenwicht in 2015. Maar volgens Picqué is het door de economische crisis en het feit dat het federale niveau Brussel "niet correct financiert" onmogelijk om het tekort terug nu te dringen.

“Het is een voorzichtige begroting die vasthoudt aan de beleidsmaatregelen die fundamenteel zijn voor de Brusselaars en die een houdbaar traject volgt in verhouding tot de schuld", verdedigt Piqué het begrotingsakkoord.

Brussel moet de komende jaren bezuinigen. Volgens Brussels minister van Begroting Jean-Luc Vanraes (Open VLD) zullen de besparingen niet leiden tot een belastingverhoging. Hij gaat ervan uit dat een groot deel van de bezuinigingen kan worden doorgevoerd via een efficiënter schuldbeheer. In 2011 rekent Brussel ook op verhoogde inkomsten door de aantrekkende economie en door een betere inning van de belastingen.

Er wordt niet alleen bespaard. Extra budget is er voor maatregelen om de grote bevolkingsgroei in Brussel op te vangen: meer woningen, crèches en scholen, beroepsopleidingen voor jongeren en mobiliteit.