"Vergist in gebrek aan intellectuele eerlijkheid"

Bart De Wever heeft zich vergist. Niet in het voorstel van financieringsmodel dat hij uitwerkte tijdens zijn opdracht als koninklijk verduidelijker, maar in het gebrek aan intellectuele eerlijkheid dat hij al meer dan een week ondervindt. Dat schrijft de N-VA-voorzitter zelf in een vrije tribune, waarin hij reageert op de kritiek op de cijfers uit zijn voorstel.

De Wever benadrukt dat er slechts één volledig becijferd voorstel over de financieringswet circuleert, namelijk het model dat hij in zijn eindverslag aan de koning overmaakte. "Dat ik mij hiermee kwetsbaar toonde, was een berekend risico", aldus De Wever.

"Toch hebben mijn raadgevers die kwetsbaarheid nog fel onderschat. Het amper een week oude compromisvoorstel heeft immers alle remmen losgegooid ter linkerzijde."

De N-VA-voorzitter stelt dat de uitgangspunten van het model worden gemanipuleerd. Daarbij viseert hij de PS en de SP.A - bij monde van senator Frank Vandenbroucke -, maar ook professor André Decoster. Veel kwalijker noemt hij het feit dat het ingebouwde solidariteitsmechanisme "steevast wordt genegeerd". Dat mechanisme zou vanaf het begin 80 procent van de verschillen van het netto belastbaar inkomen wegwerken.

Hij zegt er zich ook van bewust te zijn dat de kostprijs van een staatshervorming voor de financiering van de federale kerntaken een bron van bezorgdheid is. "De vergrijzingskosten blijven voor een belangrijk deel federaal. Je moet behoorlijk perfide zijn om net dan het federale niveau op droog zaad te zetten en de onbetaalbaarheid van de pensioenen doelbewust te organiseren", luidt het.

In de compromistekst van De Wever zou Wallonië bijna 92 miljoen euro achteruitgaan volgens het nieuwe model dat de toenmalige verduidelijker voorstelde. Volgens Vandenbroucke zou het nadeel voor Wallonië een stuk groter zijn, namelijk 498 miljoen euro. Volgens Decoster situeert het nadeel zich daar ergen tussenin.