"Voorstel van De Wever bestraft Wallonië"

Het voorstel van financieringswet van Bart De Wever bestraft Wallonië, ook als het gewest een goed beleid voert. Dat zegt Waals minister-president Rudy Demotte (PS).

Tijdens zijn opdracht als koninklijk verduidelijker werkte N-VA-voorzitter Bart De Wever een nieuws financieringsmodel uit om de geldstromen tussen de overheden in ons land te beheren. De laatste dagen weerklinkt uit verschillende hoeken kritiek op de manier waarop de cijfers tot stand zijn gekomen.

Waals minister-president Demotte pleit ervoor om de discussie over de cijfers te objectiveren. Volgens hem kloppen de cijfers inderdaad niet, maar kan de onenigheid alleen stoppen als experten van de Nationale Bank en het Planbureau de knoop doorhakken. "Het is geen kwestie van wie de cijfers komen. Men moet hier op een neutrale basis kunnen beslissen."

Toch is Demotte zelf ook niet mals voor het voorstel van De Wever. Volgens hem wordt Wallonië erdoor bestraft, óók als het een beter beleid voert. Hij wil dat de nieuwe financieringsregeling een rechtvaardig bonus-malussysteem bevat. "Als Vlaanderen slechte beslissingen zou nemen, dan zou Vlaanderen volgens het voorstel van De Wever meer geld krijgen. Als Wallonië een nog beter beleid zou voeren omtrent werkgelegenheid, dan krijgt het daar geen bonus voor. Minder geld voor betere resultaten, dat is geen responsabilisering".

Wallonië is niet gekant tegen meer fiscale autonomie, klinkt het, maar ziet het voorlopig niet zitten om een deel van de personenbelasting over te hevelen naar de gewesten, zoals de N-VA voorstelt. "Eender welke beslissing die nu genomen wordt, moet leiden tot een grotere en betere responsabilisering. Dat resultaat is wat telt en elke te nemen beslissing moet daarop worden afgewogen."

Demotte herhaalt net zoals partijvoorzitter Elio Di Rupo overigens dat de PS niet gekant is tégen de N-VA. De Franstalige socialisten willen daarmee de geruchten de kop indrukken als zouden ze op zoek zijn naar een regeringsmeerderheid zonder de N-VA.