Open VLD: "Meer contouren, minder cijfers"

"Politiek is meer dan Excel", dat is de titel van een opiniestuk in De Standaard waarin Open VLD'ers Alexander De Croo en Willem-Frederik Schiltz de huidige politieke cijferdiscussie op de korrel nemen. "Deze discussie voert het debat weg van de essentie."

"Het wordt hoog tijd dat de politiek zich opnieuw gaat concentreren op haar hoofdtaak...Politici moeten de contouren bepalen van hoe ons land moet functioneren", schrijven voorzitter Alexander De Croo en Kamerlid Willem-Frederik Schiltz in De Standaard.

Beide Open VLD'ers zijn van oordeel dat de politieke discussie wordt verengd tot een discussie over parameters, belastingschijven en macro- of micro-benaderingen. "Na "Mooi en Meedogenloos" is men nu bezig aan een remake van "Cijfers en letters"."

Volgens De Croo en Schiltz mist de voorgestelde staatshervorming van Bart De Wever een duidelijk sociaal-economische focus. Bovendien geeft ze onvoldoende garanties voor politieke stabiliteit in de komende jaren.

Voor Open VLD moet de staatshervorming op sommige domeinen verder durven gaan. Bijvoorbeeld in de werkloosheid en de vennootschapsbelasting. "Dat zijn twee cruciale bevoegdheden om een sterk sociaal en economisch beleid te voeren." Meer sociale en economische hefbomen dus voor de regio's. "Alleen zo komt er meer groei, een lagere werkloosheid en minder armoede."

De Croo en Schiltz wachten ten slotte nog op het eerste woord over de besparingsoperatie van 22 miljard. "Of wordt dat ook een discussie die men gaat uitbesteden aan wiskundigen en professoren?"